1 شهريور 1396 14:33:47
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

جلسه: 133 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه بیست و ششم آبان‌ماه 1336  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- سؤال آقاى پردلى راجع به اجراى قانون تقسیم خالصجات و جواب آقاى معاون نخست‌وزیر

3- سؤال آقاى عمیدى­نورى راجع به سربازگیرى و جواب آقاى معاون نخست‌وزیر

4- سؤال آقاى خرازى راجع به عدم تشکیل انجمن شهر تهران و جواب آقاى معاون وزارت کشور

5- طرح گزارش کمیسیون گمرکات و انحصارات راجع به اصلاح قانون تعرفه گمرکى و ارجاع به کمیسیون‌هاى مربوطه

6- بیانات بعد از دستور آقاى دکتر بینا

7- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 133

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه بیست و ششم آبان‌ماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- سؤال آقاى پردلى راجع به اجراى قانون تقسیم خالصجات و جواب آقاى معاون نخست‌وزیر

3- سؤال آقاى عمیدى­نورى راجع به سربازگیرى و جواب آقاى معاون نخست‌وزیر

4- سؤال آقاى خرازى راجع به عدم تشکیل انجمن شهر تهران و جواب آقاى معاون وزارت کشور

5- طرح گزارش کمیسیون گمرکات و انحصارات راجع به اصلاح قانون تعرفه گمرکى و ارجاع به کمیسیون‌هاى مربوطه

6- بیانات بعد از دستور آقاى دکتر بینا

7- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس چهل دقیقه پیش ازظهر به ریاست آقاى اردلان (نایب‌رئیس) تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس

نایب‌رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه - آقایان: دکتر امید حکمت. کورس دکتر اصلان افشار. دکتر جهانشاهى. اعظم زنگنه. دکتر نفیسى. قبادیان. عبدالحمید بختیار. اسفندیارى. ذوالفقارى. مجید ابراهیمى. عامرى. یارافشار. اکبر. صراف‌زاده. مهندس ظفر. دکتر وکیل. دکتر پیرنیا. شادمان. بوربور. محمودى. افخمى. اقبال. معین‌زاده. سالار بهزادى. صادق بوشهرى. کاظم شیبانى. مشار. تیمور تاش. هدى. امامى خویی. دکتر شاهکار. اورنگ.

غائبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر طاهرى. اریه. سنندجى. سعیدى. دکتر فریدون افشار. کشکولى. قراگزلو.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه - آقایان: موسوى. پرفسور اعلم. طباطبایی. قمى. فرود. عرب شیبانى. عمیدى نورى. مهدوى. اخوان. مهندس شیبانى. مرتضى حکمت. خزیمه علم. مسعودى.

نایب‌رئیس - در صورت مجلس اعتراضى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب می‌شود.

2- سؤال آقاى پردلى راجع به اجراى قانون تقسیم خالصجات و جواب آقاى معاون نخست‌وزیر

نایب‌رئیس - سؤالات مطرح است آقاى پردلى بفرمائید.

امید سالار - اجازه می‌فرمائید.

نایب‌رئیس - بفرمائید.

امید سالار - یک عریضه شکوائیه‌ای است از کارمندان دون پایه رسیده که تقدیم مقام ریاست می‌کنم و تا به حال هیچ‌گونه عنایتى نسبت به آنها نشده است.

نایب‌رئیس – به  کمیسیون استخدام ارجاع می‌شود. آقاى پردلى.

پردلى - سؤال من از وزارت کشاورزى در خصوص تقسیم اراضى خالصه است بین کشاورزان خواستم ببینم کى عمل خواهد شد؟

نایب‌رئیس - آقاى وزیر کشاورزى آمدند از بنده اجازه خواستند که یک کار واجبى دارند بروند و آقاى معاون نخست‌وزیر جواب خواهند داد.

معاون نخست‌وزیر (ناصر ذوالفقارى) - جواب نماینده محترم آقاى پردلى خیلى ساده است آئین‌نامه این کار تا چند روز پیش گذشت و البته دولت عنقریب اقدام خواهد کرد.

نایب‌رئیس - آقاى پردلى بفرمائید.

پردلى - گویا دخل و خرج خالصه‌جات خیلى با هم فرق ندارد. یعنى آنچه عواید وصول می‌کند خالصجات، تقریباً همان را خرج می‌کند (مهندس اردبیلى - خرجشان بیشتر است). بله شاید بیشتر است. پس به این ترتیب عوایدى براى خزانه عمومى نیست پس باید قانون تقسیم خالصجات اجرا شود و اراضى خالصه بین کشاورزان تقسیم بشود هیچ مانعى نیست تا همین منافعى که به جیب یک عده خالصه‌چى کشاورزى می‌رود به جیب ملت برود مثلاً در سیستان اراضى خالصه صدها هکتار آن در دست یک عده‌ای است که باخالصه ساخته‌اند و منافع آن را می‌برند در سیستان اراضى مسطح است یک دلتایی است که یک فلاش براى نشان دادن شمالى و جنوبى شرقى غربى لازم دارد و این کافى است صد هکتار به دویست نفر زارع داده شود که این اراضى را بدهند به دست کشاورزان و تا موقعی که این قانون عملى نشده و به همین کیفیت دست به کشاورزان داده نمی‌شود عرض کردم منافعی که از این خالصجات براى خزانه عمومى نیست پس چرا جلو منافع آنهایی که در ادارات خالصه هستند گرفته نشود و آنها ببینند منافعى ندارند و روى این کار عمل کنند. منافع آن را کشاورزان ببرند. سابقاً چهار صد هزار نفر جمعیت سیستان بوده است و الان 150 هزار نفر بیشتر نمانده است شاید 150 هزار نفر هم نباشد یک عملى بایستى نشان داده شود تا اینها امیدوار بشوند. وزیر کشاورزى بیاید بگوید کدام عمل در سیستان براى مردم آنجا انجام شده بگوید که مردم بفهمند سؤالى بنده کرده‌ام می‌گویند مصلحت نیست جنبه سیاسى دارد آقایان مردم دارند از آنجا می‌روند و از تقسیم اراضى به مردم که یک عمل ساده‌ای است

+++

خوددارى می‌کنند مردم هیچ عملى نمی‌بینند زارعین و خرده مالکین کارى که به نفع آنها باشد نمى‌بینند انجام شود اینکه جنبه سیاسى ندارد این خدمتى نیست مدعیان خدمت به مملکت می‌کنند در صورتی که شاید این بهترین کمک باشد اگر این کار نشود اهالى سیستان بروند به خودى خود موضوع سیستان منتفى است کشاورزى می‌گوید ما وسیله نداریم براى تقسیم، در بیست و شش سال پیش به امر اعلیحضرت فقید سیستان تقسیم شد بین خرده مالکین به هر نفر 5/3  هکتار رسید امروز خالصه چه می‌کند؟

خاصه هر 5/3  هکتار که دست زارع است می‌گوید چهار هکتار و پنج هکتار است و عمل یک هکتار را در نظر می‌گیرد و از آن میزان درآمد را معین می‌کند. می‌گوید سالیانه یک هکتار را می‌بخشیم و پول نمی‌گیریم سال دیگر هکتار دیگرى را حزارى می‌کنیم و به همین ترتیب باید عواید دولت را بدهید حتماً یک پرونده هم براى او تشکیل می‌دهند تمام باغاتى که مردم دارند می‌گویند خالصه است این ترتیب نگهدارى کشاورز است در بمپور آقایان سه ده است کشاورزان آنجا آمده‌اند اینجا سند مالکیت هم اغلشان دارند اما کشاورزى چه اقدامى براى آنها کرده است الان هم تهران هستند به این ترتیب می‌خواهند اراضى سیستان را تقسیم کنند آقایان سیستان خرجى برایش نمی‌شد و این همه تشکیلات و ادارت برایش نمود و سالى هزارها تن غله می‌داد به این مملکت الان به اسم ادارت کشاورزى خالصه آبیارى این همه خرج می‌شود و مردم دارند از آنجا می‌روند موضوع شوخى نیست مردم دارند می‌روند براى چى می‌روند براى اینکه دو اصل نیست اولاً آنهایی که مقدرات مردم دستشان است مسئول نیستند هر عملى بکنند ضرر به مردم بزنند خرابى وارد می‌شود اینها مسئول نیستند دیگر اینکه براى دزدها مجازات نیست دزدهایی که در کشاورزى و خالصه هستند سال‌ها است که آنجا هستند و همه هم پرونده در دادگسترى دارند و رؤساى ادارات به دست آنها دزدى می‌کنند آقایان اینها پرونده دارند اما آقاى وزیر رفت و یک دزد پیدا نشد. مأمورین خالصه می‌گفتند که خوب شد وزیر آمد براى اینکه ماحکم بی‌تقصیرى گرفتیم و تبرئه شدیم راست هم می‌گویند چه مجازات کوچکى درباره آنها شد کى عوض شد و تحت تعقیب قرار گرفت؟ اینها همه‌شان پرونده دارند در دادگسترى اما سال‌ها طول می‌کشد و عمر یک زارع کفاف نمی‌دهد که این پرونده برو دادگاه و رسیدگى شود اینست که مردم دارند می‌روند از دست اداره کشاورزى دارند می‌روند (صحیح است، احسنت).

نایب‌رئیس - آقاى عمیدى­نورى.

عمیدى­نورى - سؤال بنده که چند ماه قبل تقدیم شد و نوبت وقت آن به امروز موکول گردید راجع به روش سربازگیرى است یعنى امر بسیار مهمى که در حیات مردم مخصوصاً در مردم پشت کوه و شهرستان‌ها و قصبات تأثیر فاحشى دارد (صحیح است) اطلاعاتى که رسیده حاکى از اینست که در بعضى از این نقاط مخصوصاً در مواقع کشت و مواقع درو که دو موقع مؤثر زندگى مردم کشاورز ماست بعضى از کمیسیون‌ها براى امر سربازگیرى مراجعه می‌کنند و اغلب هم یک جهاتى پیش می‌آید تا اینکه گاهى مؤثر مى‌شود در مهاجرت بعضى از کشاورزن ما به مرکز دولت هم تصمیم گرفته است که در موضوع یک مطالعه‌ای بکند و جلو این مهاجرت مردم را به مرکز بگیرد براى اینکه این امر بیش از این ادامه نداشته باشد خود دولت دو سال پیش مطالعه کرد و روش سربازگیرى را تغییر داد، یعنى قانون معین خاصى را در فروردین سال 35 که یک سال و نیم قبل باشد آورد و از مجلس گذراند که طبق آن قانون یک روش بسیار عملى‌ترى در نظر گرفته شد که تا حدى تماس بین مأمورین سربازگیرى و مردم کمتر شده باشد و در این امر خودشان هم دخالتى داشته باشند تا بهتر این امر مهم اجتماعى و وظیفه مقدس سربازى انجام بشود این قانون که حتى اجراى آن به عهده وزارت کشور گذارده شد از مجلس شوراى ملى دوره 18 گذشت و امیدوارى می‌داد با اجراى این قانون بتوانیم یک قدرى این امر را به وضع بهترى به اجرا برسانیم و بعد هم شروع به اجرا شد در یکى دو نقطه که البته خیلى جریان سربازگیرى با سابق فرق داشت بعد از شش ماه یک قانونى آوردند از مجلس گذراندند که اجراى این قانون یک سال عقب بیفتد به عنوان اینکه در بعضى از قسمت‌هاى این کشور آمادگى هست براى اجراى این قانون و در بعضى از قسمت‌ها این آمادگى نیست بنده آن روز هم با آن قانون مخالف بودم و معتقد بودم که اجراى آن را اگر دولت خودش فکرى براى آن نمی‌کرد یک چنین قانونى نمی‌آورد بعد هم چطور تمام تقسیمات کشور در وزارت کشور ما اجرا می‌شود و آماده هست ولى از لحاظ سربازگیرى با روش جدید آماده نیست. اگر بگوئیم تقسیمات کشور در کشور ما نیست که هست همانطوری که تمام امور شهرداری‌ها و ژاندارمرى‌ها در استان‌ها انجام می‌شود این هم باید انجام بشود به همین جهت بنده آن روز هم معتقد بودم که این قانون مترقى جدید که روش سربازگیرى را به وضع بهترى انجام می‌دهد این باید اجرا بشود البته مجلس شوراى ملى تصویب فرمودند یک سال هم در شرف انقضاء بود که بنده سؤال کردم که یک سال در شرف انقضاست تکلیف خواهد بود؟ آیا ما باید این قانون مصوب فروردین ماه 35 را جرا کنیم یا خیر بعد از چندى شنیدم که دو مرتبه دولت در مقام تمدید آن یک سال تا یک سال دیگر برآمد و یک لایحه‌ای هم داده است به مجلس شورای ملى و البته این بعد از آن سؤالى بود که بنده کرده بودم و مدت آن طولانى شد و البته بنده معتقد هستم که به هر حال یک قانونى یا خوبست یا نیست اگر این قانون خوبست خود دولت آورده‏ و قوه مقننه هم تصویب کرده است این قانون را اجرا کنید اگر هم خوب نیست این عنوان تمدید یک سال یک سال که اسمش را هم گذاشته‌اند اجراى آن قانون و حتى لایحه‌ای را که دولت آورده است وقتى که عبارت آن را می‌خوانم می‌بینم که نوشته است مدت تمدید اجراى قانون نظام وظیفه مصوب 16 فروردین 35 در صورتى که مدت تمدید اجرا نیست مدت تمدید عدم اجراست این صحیح نیست که ما قانون داشته باشیم هى عدم اجرایش را تمدید کنیم یک سال اول بگذرد یک سال هم بشود یک سال دیگر و این وضع به نظر بنده هم از نظر اصول قانون‌نویسى و هم از نظرشان دولت و قوه مقننه صحیح نیست و بایستى این قانون روش صحیح جدید سربازگیرى اجرا شود و دولت هم که خودش معتقد به این کار است وسایل اجرایش را فراهم کند و مردم بدانند تکلیفشان چیست و بیشتر در رفاه و آسایش باشند.

نایب‌رئیس - آقاى معاون نخست‌وزیر بفرمائید.

معاون نخست‌وزیر (ناصر ذوالفقارى) - به موجب قانون متمم قانون نظام وظیفه که سال 1335 به تصویب رسید مقرر گردید که از 15 آبان 1336 امر سربازگیرى به عهده وزارت کشور باشد. براى اینکار وزارت کشور می‌بایست سازمان خود را در شهرستان‌ها و بخش‌ها آماده براى انجام این وظیفه جدید نماید و اعتبار کافى هم تحصیل شود. متأسفانه در سال جارى به علت ضیق بودجه تهیه این اعتبار میسر نگشت و از طرف دیگر قانون جدید تقسیمات کشور هم که در انجام این امر بی‌اثر نیست در دست تهیه بود بنابراین چون مهلت قانونى به اتمام می‌رسید تقاضا گردید که مهلت مندرج در قانون مزبور یک سال تمدید شود تا وزارت کشور بتواند اولاً اعتبار لازم را در بودجه سال 1337 خود تأمین نماید و از طرف دیگر سازمان خود را در شهرستان‌ها و بخش‌ها با توجه به قانون جدید تقسیمات کشور تکمیل و آماده نماید. قانون مزبور عنقریب تقدیم مجلس محترم خواهد گردید. در خصوص اعتبار هم همانطور که در متن لایحه ملاحظه فرموده‌اند وزارت دارایی مکلف شده است که اعتبار لازم را در بودجه سال آتیه وزارت کشور تأمین کند. در حال حاضر به علت گذشتن مهلت قانونى که 15 آبان بود بعضى از امور مربوط به سربازگیرى معوق و بلاتکلیف مانده است و به این جهت امیدواریم هر چه زودتر مجلس محترم لایحه تمدید پیشنهاد شده را تصویب بفرمایند تا امور مجدداً طبق رویه سابق تا 15 آبان 1337 ادامه یابد و البته از آن به بعد طرز جدید سربازگیرى به وسیله وزارت کشور عملى خواهد گردید.

نایب‌رئیس - آقاى عمیدى­نورى بفرمائید.

عمیدى­نورى - بنده عرض جدیدى ندارم فقط امیدوارم که در 15 آبان سال آینده دو مرتبه تمدید نشود و لااقل این قانون اجرا بشود.

4- سؤال آقاى خرازى راجع به عدم تشکیل انجمن شهر تهران و جواب آقاى معاون وزارت کشور

نایب‌رئیس - آقاى خرازى بفرمائید.

خرازى - آقایان محترم استحضار دارند که سؤال بنده راجع به عدم تشکیل انجمن شهر تهران است و مدت 12 سال و سه ماه است که تهران انجمن شهر ندارد (صدرزاده - در صورتى که بخش‌های مملکت دارد) و همه شهرستان‌ها هم حسرت شهر تهران را می‌خورند و بعد هم آقایان نمایندگان شهرستان‌ها که بنده بهشان حق می‌دهم می‌گویند همه چیز مال تهران است تهرانى که خود آقایان مقیم هستند. 12 سال و سه ماه است انجمن شهر ندارد (دکتر عدل - راحتید آقا) عرض کنم آقایان استحضار دارند در دنیا هر سیستم حکومتى که هست دولت‌ها دو کار مثبت دارند یکى تأمین امنیت عمومى یکى هم تهیه کارونان براى مردم و متأسفانه در مملکت ما هفتاد درصد کارها دست دولت است و سى درصد دست مردم ما الان قانونى داریم که لغو نشده است ما می‌گوئیم مطابق همین قانون انجمن شهر تهران را تشکیل بدهید چون این قانون که دیروز در کمیسیون مجلس سنا گذشته است تا در مجلس علنى سنا بگذرد تا بیاید اینجا جریان خودش را در کمیسیون‌هاى مجلس شوراى ملى طى کند و در مجلس تصویب شد مدت‌ها به طول می‌انجامد با همین قانونى که هست انتخابات انجمن شهر را بکنیم و بعد هم اگر قانون اصلاح شد آن مواد اصلاحیه را انجمن شهر تهران مکلف است اجرا کند ملاحظه بفرمائید یکى از موضوعات عدم رضایت‌های مردم در شهرستان‌ها از شهردارى است (صحیح است) و مردم تهران هم این شکایت را دارند دولت اگر حقیقتاً نظر دارد که کارهاى مردم را همانطور که اعلیحضرت همایونى فرمودند به خود مردم واگذار کنند باید این موضوع انتخابات انجمن شهر تهران را عملى کند و مردم وکلاى شهرداریشان طرف باشند راجع به امور

+++

شهریشان نه اینکه با دولت طرف باشند البته بنده این سؤال را به عرض رسانیدم حالا نماینده محترم دولت میاید جواب می‌دهد بعد هم البته عریضى دارم که به عرض آقایان می‌رسانم.

نایب‌رئیس - آقاى معاون وزارت کشور بفرمائید.

معاون وزارت کشور (دکتر صدر) - در هفتة گذشته به مناسبت دیگرى خدمت آقایان عرض کردم انجمن شهر تهران عنقریب به موجب قانون جدیدى انتخاب خواهند شد اینکه فرمودید قانوى وجود دارد و دولت نباید منتظر قانون جدیدى باشد حرف صحیحى است ولى شهر تهران الان یک شهرى است که وضعیت خاصى دارد هم از لحاظ سیاسى و اقتصادى که مرکز کشور است و هم از نظر جمعیت یک شکل خاصى دارد که شهردارى آن با شهردارى ولایات بایستى تفاوت داشته باشد در قانون جدید یک فصل مخصوصى براى شهردارى ایران گذاشته شده و یک سازمان خاصى است که در ولایات نیست وزارت کشور و این دولت بی‌نهایت علاقمند است که کارهاى مردم به خودشان واگذار بشود و به تمام شهرها هم دستور داده شده است که انجمن‌های شهر را انتخاب بکنند و فقط براى شهر تهران است که برحسب وضع خاصى که دارد منتظر شدیم که قانون جدید تصویب بشود همانطوری که استحضار دارید شور دومش در کمیسیون مجلس سنا تمام شده عنقریب در جلسة علنى مجلس سنا مطرح خواهد شد و بعد هم اینجا خدمت آقایان خواهد آمد. بنده تصور می‌کنم همانطوری که فرمودند 12 سال و سه ماه است که انجمن شهر تهران تشکیل نشده اگر قدرى دیگر صبر کنیم و یک انجمن کامل و بهترى داشته باشیم به نظر بنده خیلى بهتر خواهد بود.

نایب‌رئیس - آقاى خرازى بفرمائید.

خرازی - بنده مجبور هستم حقایقى در اینجا به عرض آقایان محترم برسانم که به چه علت نمی‌خواهند در شهر تهران انجمن داشته باشند. بنده یک موقعى در خدمت جناب آقاى فرود در انجمن شهر تهران بودیم ایشان رئیس انجمن بودند بنده هم نایب‌رئیس انجمن در یکى از روزهاى سلام ایشان کسالت داشتند. بنده در رأس انجمن ایستاده بودم و پیشگاه مبارک ملوکانه تبریک عرض کردم اعلیحضرت همایونى فرمودند که انجمن شهر چکار می‌کند؟ عرض کردم که هیچ چیز و بعد هم فرمودند شما همه‌اش ادعا می‌کنید، عرض کردم قربان انجمن شهرى که مصوباتش بستگى دارد به حسن تفاهم یا سوء‌تفاهم شهردار تهران یا یک منشى رتبه 4 اداره امور شهردارى‌ها براى این که آن روز یعنى در سال 22 و 23 رتبه 4 ارزش داشت فرمودند چطور؟ عرض کردم قربان ما هر چه تصویب کنیم باید برود اداره امور شهردارى‌ها تصویب بکنند بعد هم برود به هیئت وزراء تصویب‌نامه صادر کنند و اگر آن منشى رتبه 4 اداره امور شهردارى‌ها حسن تفاهم داشه باشد، شهردار تهران تصویب می‌کند وگرنه تصویب نمی‌کند، همان روز سلام به شهادت آقایانى که حاضر بودند اعلیحضرت همایونى جناب آقاى ساعد را که آن وقت نخست‌وزیر بودند و خدا رحمت کند منصورالسلطنه عدل را که وزیر مشاور بودند احضار فرمودند و فرمودند بروید و با آقایان بنشینید و یک قانون جدیدى براى شهردارى‌ها وضع بکنید که مردم در امور اداره شهرشان مختار باشند و دیگر دولت در اداره امور شهردارى‌ها مداخله نکند رفتیم و نشستیم آن قانون هم تنظیم شد ولى تا سال 25 و 26 به مناسباتى که در آذربایجان و خراسان و مازندران بود و همه آقایان می‌دانند عملى نشد. بنده عرض می‌کنم این دولت نباید براى چند نفر که توى وزارت کشور نشسته‌اند قائم مقام انجمن شهر هستند انتخابات انجمن شهر را به تأخیر بیندازد بدون رو دربایستى آن‌‌هایی که نشسته‌اند شهردار تهران را یکى از ادارات تابعه خودشان می‌دانند و انجمن شهر را هووى خودشان می‌دانند، آقایان قبول بفرمائید انجمن شهر را هووى خودشان می‌دانند ‌براى اینکه ما انجمن شهر داشتیم آمارش را رسیدگى بفرمائید، وقتى ما آمدیم در شهردارى هفت میلیون و ششصد هزار تومان شهردارى تهران مقروض بود پنج هزار تومان سفته‌اش را هیچ مقامى برنمی‌داشت. وقتى رفتیم ملاحظه فرمودید علاوه بر این که تمام قروضش پرداخته شد 500 هزار تومان هم همیشه در صندوقش پول بود، این آقایان نشسته‌اند آنجاهى به هم نان قرض می‌دهند یک پیشنهاد شهردارى می‌کند. آنها به عنوان قائم مقام انجمن شهر تصویب می‌کننند مطمئن باشید 12 سال وسه ماه که هیچ 20 سال دیگر هم که بگذرد آنها نخواهند گذاشت انجمن شهر براى تهران تشکیل بشود براى اینکه آن چند نفرى که در وزارت کشور نشسته‌اند آنها از آقایی می‌افتند، آقایان اینجا پایتخت کشور شاهنشاهى است در جوار اینجا این شهر رى است، شما ملاحظه بفرمائید اغلب به آنجا تشریف برده‌اید به نسبت اهمیت بودجه می‌بینید اصلاحاتى که در شهر رى شده است و این آقاى مشایخى مسببش بوده است و در تهران به نسبت اهمیتش هیچ کارى نشده است. ما در کمیسیون سازمان برنامه بودیم جناب آقاى دکتر بینا و جناب آقاى مهندس فروغى پیشنهاد کردند که مهندس براى زیبایی شهر بیاوریم. آقایان محترم خجالت‌آور است هفت ماه است دو تا خیابان تهران را کنده‌اند و هنوز نتوانسته‌اند زیرسازى خیابان را درست کنند. آقاى دکتر بینا ما زیبایی شهر را می‌خواهیم چه بکنیم ملاحظه می‌کنید شهردارى باید تشکیل بشود و از اداره بهداشت تا بهدارى و ساختمان تمام قسمت‌ها باید در پرتو آن باشد. وضع خواربار مردم اینطور است که ملاحظه می‌فرمائید کسی مؤاخذه می‌کند. بنده مخصوصاً از جناب آقاى ذوالفقارى و جناب آقاى دکتر صدر می‌خواهم توجه بفرمایند کمیسیون خوار و بار و انجمن خواربار شهردارى تصویب کرده که از اول مهر گوشت را کیلویی 35 ریال بفروشند و هنوز دارند 48 ریال می‌فروشند.

(مهندس فروهر - ما که کیلویی 70 ریال می‌خریم). یک انجمنى می‌خواهد که بگوید چرا این کار را می‌کنید هیچ نمی‌توانند شهر را نظیف کنند. نمی‌توانند برق این شهر آسفالت این شهر را اداره کنند. آقایان نمایندگان محترم تهران تشریف دارند اغلب این انجمن‌های محلى دعوت می‌کنند پانصد نفر جمع می‌شوند به سلامتى اعلیحضرت همایونى هورا می‌کشند وقتی که می‌گویند چى می‌خواهید می‌گویند دو تا شیر آب می‌خواهیم هفت تا شعله چراغ و صد متر آسفالت در 18 روز قبل بود که یکى از بازرگانان به نام حاج محمد عاصمى یک دبستانى به 335 هزار تومان مدرن ساخت و به وزارت فرهنگ هدیه کرد، وقف کرد و هدیه کرد به وزارت فرهنگ آقاى وزیر فرهنگ آقاى شهردار هم تشریف داشتند. رئیس انجمن محلى بی‌سیم نجف‌آباد وقتى رفت پشت تریبون نطق کرد و تشکر کرد از آن آقاى عاصمى و وزیر فرهنگ گفت این سه تا تقاضا را ما داریم شهردار تهران هم گفت آقایان انجام می‌شود یکى باشد گفت آقاى شهردار دو سال است این مدرسه ساختمانش طول کشیده است می‌خواستید شما بدهید صد متر جلوى این مدرسه را آسفالت کنند که اگر روز بارندگى بود مردم تو گل و شل نباشند، آقایان تاکى صبر کنیم تا کى دولت می‌خواهد براى خاطر چند نفر در وزارت کشور وزارت کشور را قائم مقام انجمن شهر بکند؟

باید ما از راه‌هاى دیگر اقدام کنیم اعلیحضرت همایون شاهنشاهى روزى که سناتورها شرفیاب بودند فرمودند باید انتخابات انجمن شهر تهران انجام بشود کارهاى مردم به دست مردم به دست خود مردم سپرده شود آیا این صحیح است یانه؟ آیا دولت مجرى نیات اعلیحضرت همایونى هست یا نه؟ تا کى ما بنشینیم و این چیزها را به بینیم آن بهداشتمان، آن آبمان، آن برقمان، آن آسفالتمان، آن نظافتمان، آن اماکن عمومیان تا کى ما می‌توانیم تحمل بکنیم یک عده زیادى از مردم همین طور شکایت می‌کنند و عدم رضایت از دولت دارند. دولت باید تصمیم بگیرد این وزارت کشور را که قائم مقام انجمن شهر است منحل بکند کار مردم را بدهد به دست خود مردم (احسنت، احسنت).

5- طرح گزارش کمیسون گمرکات و انحصارات راجع به اصلاح قانون تعرفه گمرکى

نایب‌رئیس - گزارش کمیسیون گمرکات و انحصارت راجع به اصلاح قانون تعرفه گمرکى مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد).

گزاش از کمیسیون گمرکات و انحصارات

لایحه شماره 3435 مورخ 30/ 2/ 36 دولت راجع به اصلاح قانون تعرفه گمرکى (مصوب تیرماه 36 کمیسیون‌هاى مشترک) که شامل بعضى از مواد و تعرفه گمرکى است در جلسات متمادى با حضور تیمسار سرتیپ ضرغام وزیر گمرکات و انحصارات مورد رسیدگى قرار داده و با اصلاحاتى که در آن به عمل آورد تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملى می‌دارد مخبر کمیسیون گمرکات و انحصارات دادگر.

نایب‌رئیس - گزارش کمیسیون دادگسترى هم قرائت می‌شود

(به شرح ذیل خوانده شد).

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون دادگسترى در جلسه 26 تیرماه 1336 با حضور آقاى معاون وزارت گمرکات و انحصارات به لایحه اصلاح قانون تعرفه گمرکى رسیدگى و مواد جزایی آن را با اصلاحاتى تصویب و اینک گزارش آن را ضمن تأیید کمیسیون گمرکات و انحصارات تقدیم می‌دارد.

موادى که در کمیسیون دادگسترى رسیدگى شده به شرح زیر می‌باشد: مواد: 16 12 17 18 36 30 مخبر کمیسیون دادگسترى عمیدى­نورى مشایخى مواد قرائت نمی‌شود؟

نایب‌رئیس - در موقع طرح هر ماده بعد خوانده می‌شود.

عمیدى­نورى - آئین‌نامه است، آئین‌نامه اینطور می‌گوید که باید یکجا خوانده شود.

نایب‌رئیس - ماده به ماده می‌خوانیم، طبع و توزیع شده است، کلیات مطرح است آقاى ارسلان خلعتبرى.

ارسلان خلعتبرى - امروز یک لایحه مهمى مطرح است و بنده نمی‌دانم آقاى وزیر گمرکات در تهران هستند و نیامده‌اند یا نیستند (چند نفر از نمایندگان - معاونشان هستند) البته، معاونشان هستند ولى بعضى اظهارات در حضور وزیر مربوطه تأثیرش بیشتر است تا آقاى معاون (خرازى - آقاى خلعتبرى وزراء نمی‌آیند مجلس) نخیر می‌آیند‌

+++

 مخصوصاً دلم می‌خواست امروز وزیر می‌بود و راجع به مطالبى که گفته می‌شد خودشان هم می‌توانستند بشنوند. مخصوصاً حالا که خود وزیر نیامده بنده آن مقدمه‌ای که می‌خواستم عرض کنم، نمی‌گویم چون آن مقدمه مربوط به خود ایشان است، اگر می‌بودند آن مقدمه بنده بنفعشان بود براى این که به عقیده بنده همانطور که انتقاد و عیبجویی لازم است تشویق هم لازم است بنده طبق تحقیقاتى که در خوزستان با نهایت بی‌طرفى کرده‌ام این آقاى وزیر گمرکات از لحاظ اصلاح وضع داخلى گمرک و مرخص شدن اجناس از گمرک خدمت کرده و موجب رضایت قسمت عمده مردم شده است، این را چون بنده خودم دیده‌ام خواستم عرض کنم (حشمتى - اگر هیچ چیز را معاونشان به ایشان نگویند این را خواهند گفت).

(صدرزاده - در جلوگیرى قاچاق توفیق پیدا کرده‌اند) اما در خرمشهر که مهم‌ترین بندر اقتصادى ما است معذلک هنوز هیچ تغییرى از لحاظ ساختن اسکله و توسعه و احداث اسکله‌های جدید ندیدم کشتی‌هاى زیادى در انتظار بار هستند و همین بهانه شده است براى شرکت‌های حمل و نقل خارجى که قیمت کرایه را بالا ببرند به عنوان اینکه باید چندین روز در بندر براى بارگیرى بماند. بنابراین می‌خواستم خود آقاى وزیر گمرکات باشند و بشنوند و بیایند اینجا جواب بدهند که چطور شد در مورد توسعه و اقدامات براى تکمیل توسعه اسکله بندر مهم خرمشهر تاکنون هیچ‌گونه اقدامى نشده است و مسئول اقدام نکردن کیست؟

آقاى وزیر گمرکات است یا کس دیگرى است؟ مطلب دوم که مربوط است به گمرک و باز بنده باید تذکر بدهم این است که رفتم بندر شاهپور را دیدم بندر شاهپور هم یک بندر مهم تجارتى ما است با کمال تأسف وضعى دارد که نه فقط قابل دیدن نیست بلکه واقعاً خجلت‌آور است، یک کشورى یک بندرى دارد این بندر را در 25 سال پیش، سى سال پیش یک شاهى آمد ساخت همت کرد آن قسمت را آباد کرد و فعلاً این بندر به صورت یک زباله‌دانى افتاده است، البته این تقصیر وزیر گمرکات نیست براى اینکه او معجزه نمی‌تواند بکند، این بندر باید توسعه پیدا کند و باید بندر مدرن باشد، انواع و اقسام مال‌التجاره در بیابان ریخته است اتومبیل، دوا هر چیزى تصور کنید. این کار قرار بود جزء کارهاى مهم آبادى و تجارتى باشد بنده رفتم راهى که بندر شاهپور را در 12 کیلومتر به بالا متصل می‌کند آن راه را کامپساکس ساخته است و در شرف تمام شدن است ولى خود بندر شاهپور دست بهش نخورده است و هنوز هیچ اقدامى نکرده‌اند و بنده می‌خواستم بدانم که مسئول این کیست با کى قرارداد بسته‌اند؟

آیا قرارداد را نجام داده؟ و اگر انجام نداده چه بازخواست و مؤاخذه‌ای از او شده است؟ و تاکى باید بندر شاهپور به این صورت باقى بماند که اسباب خجلت و شرمندگى باشد؟ مسئله سوم مسئله درآمد گمرکى است بنده براى آقایان یک مثال می‌آورم بیان یک حقیقتى است در زمان شاه فقید درآمد گمرک 70 میلیون تومان بود از آن وقت به این طرف حساب بفرمائید قیمت اجناس چند برابر شده است؟ بعضى اجناس شاید 20 برابر ترقى کرده باشد، حساب بفرمائید که تعرفه چند برابر شده است در مورد خیلى از اجناس، یک حساب هم بفرمائید که مقدار واردات چقدر زیادتر شده است، اینها را با هم ضرب بفرمائید یک حساب تخمینى اگر به دست بیاید باید گمرک ما حداقل دو هزار میلیون تومان درآمد داشته باشد، یعنى قسمت عمده، بلکه تمام بودجه کشور ما را گمرک می‌تواند بپردازد به شرط اینکه این برنامه در نظر باشد و بدانند که عیب کار و نقص کار در کجاست و آن نقص را اصلاح کنند، بنده براى رفع نقص درآمد گمرکى چند چیز به نظرم رسید که تذکر می‌دهم که اصلاح کنند، اولاً از همه مهم‌تر قضیه قاچاق است با اینکه اقدامات مختصرى شده است در این قسمت، ولى براى جلوگیرى از قاچاق هنوز هم اقدام مؤثر و مهمى نشده است، چون راه نداشتن بی‌راهه بودن، کنار دریا واقع بودن، موقعیت طوریست که این مسائل تسهیل می‌کند قاچاق را، بنابراین باید در مقابل آن هم اقداماتى کرد که تا حدى مؤثر باشد. شما اگر تمام قشون را هم بفرستید در سواحل خلیج فارس معذلک باز از عهده جلوگیرى حمل قاچاق بر نخواهید آمد. دولت شوروى در سال 1923 تا 28 پنج سال تمام چندین لشگر قشون آورد در بین سرحد از بکستان ترکستان و بخارا و آنجاها که یک دسته قاچاق چى بودند که پنج، شش سال دولت شوروى با اینها مبارزه کرد و شاید هزارها نفر دولت شوروى تلفات ارتش داد. معذلک باز قاچاق می‌شد خواستم عرض کنم این کارها را باید اقدام مؤثر کرد و این قاچاق علاوه بر اینکه درآمد گمرک را کم می‌کند تجارت را هم مختل کرده تجارى که قاچاق نمی‌کنند جنسشان در دستشان می‌ماند آنهایی که قاچاق می‌کنند جنس ارزان‌تر به بازار عرضه می‌کنند بنابراین دو نوع جنس در بازار عرضه می‌شود نمی‌دانم آقاى خرازى این قسمت را تصدیق می‌کنند؟ (خرازى- کاملاً صحیح است).

جنس که قاچاق وارد می‌شود و گمرک نمی‌دهد ارزانست خریدار هم زیاد دارد محرمانه هم می‌فروشند آنکه گمرک می‌دهد نمی‌تواند با آن رقابت کند چاره این چیست؟ چاره‌اش اینست که برود قاچاق بکند یا از قاچاقچى جنس بخرد بنابراین بنده در شرایط فعلى به نظرم یک راه مؤثر براى جلوگیرى از قاچاق می‌رسد که این راه بزرگترین خدمت است براى امنیت کشور و همین‌طور براى آبادى کشور و خرجش هم مهم نیست و آن هم احداث یک خط کناره سرتاسرى است در تمام طول خلیج فارس مخصوصاً از آقایان نمایندگان و معاون وزارت کشور تقاضا دارم که این قسمت را مطالعه بفرمایند که اگر فرض بفرمائید خرج این راه هزار میلیون تومان باشد به نظر بنده جلوگیرى از قاچاق خواهد شد در ظرف چند سال درآمد گمرک را اینقدر بالا می‌برد که جبران این خرج خواهد شد حالا نمی‌دانم در برنامه دولت هست چنین ساختمانى یا نه؟ (یک نفر از نمایندگان - نیست).

اگر نیست باید این کار جزو برنامه باشد. عرض کنم از جمله چیزهایی را که درآمد گمرک را کم می‌کند و هیچ جهتى نمی‌بینم اینجا تذکر داده نشود مسئله معافیت‌های بی‌خودى است که نسبت به پاره‌ای اجناس و در مورد پاره‌ای اشخاص و مؤسسات داده می‌شود پارسال یا دو سال پیش قانونى به مجلس آمد که شرکت تعاونى ارتش را از پرداخت گمرک معاف کنند ما هم تصویب کردیم آن روز هم عده‌ای از آقایان تذکراتى دادند ولى کار به جایی رسیده که حالا تذکرات این افراد و اشخاص بی‌طرف را مقامات صالح تصدیق می‌کند یعنى اگر قرار شد براى مؤسسات بدون جهت معافیت داده بشود چون ثابت شده است که نظارت بر قوانین در مملکت خیلى مشگلست بنابراین سو‏ء‌استفاده می‌شود همانطوری که در مورد شرکت تعاونى ارتش شده شنیدم از افراد موثقى و حتى از مقامات دولتى که سوء‌استفاده شده است بنابراین یک مثال خوبى است که در آینده به عقیده بنده کلیه مؤسساتى که از خودشان بودجه و درآمد دارند نباید بدون استثناء معاف شوند (صحیح است) و معافیت از عوارض گمرکى منحصر باید باشد به اداراتى که کارهاى ضرورى درجه اول عمومى مملکت را انجام می‌دهند حالا بنده مواردش را می‌خواهم ذکر کنم این مسئله معافیت از گمرک آنقدر رایج شده که هفته گذشته در کمیسیون دارایی لایحه آوردند که یک فرد به خصوصى از دادن عوارض گمرکى معاف بشود براى اینکه دستگاه تلویزیون وارد می‌کند دستگاه تلویزیون که براى طبقات بالاتر کشور است خوب خرجش را بدهند و بیشتر بگیرند فرض بفرمائید که مورد استفاده مردمست و به تدریج رواج پیدا می‌کند مردم هم استفاده می‌کنند اما جهت ندارد که دستگاه واردکننده تلویزیون از پرداخت عوارض گمرکى معاف بشود به عقیده بنده این چیزها باید حسابش بسته بشود اینجا بود که این تذکر را لازم می‌دانستم به گمرک بدهم و در این لایحه هم موارد زیادى بنده دیدم که لااقل چند مورد آن را که بی‌جهت معاف کرده‌اند عرض می‌کنم. مثلاً فرض بفرمائید اداره کل بنادر را از دادن گمرک معاف کرده‌اند اداره کل بنادر چرا باید معاف باشد در اداره بنادر یک وقتى عده‌ای از این معافیت سوء‌استفاده کردند بنابراین وقتى که معلوم شد از این قبیل مؤسسات مردم سوء‌استفاده می‌کنند هم مصلحت اشخاص است و هم مصلحت خود دولت و وزارت‌خانه‌ها است که جلوگیرى بکنند براى اینکه اگر خداى نکرده اجازه دادند به همه مؤسسات و به همه اشخاص و بعد اگر قاچاق آمد و جنس غیر لازم آمد آن وقت پاى نام دیگران به میان می‌آید مردم وقتى که ببینند فلان شرکت فلان مؤسسه یا فلان اداره بنادر قاچاق جنس وارد می‌کند و استفاده را اشخاص پلید و پست می‌برند بدنامى مال اشخاصى است که روحشان هم خبر ندارد به همه دستگاه ظنین می‌شوند ‌اینست که بنده خواستم عرض کنم که در این قسمت لایحه در مورد معافیت‌ها و این قسمت‌هایی که ذکر شده است به نظر بنده بدون استثناء این معافیت باید حذف بشود. عرض دیگر بنده مزاحمت اشخاص است در داخله مملکت اگر جنس از خارج مملکت وارد کشور شد دیگر در ایستگاه راه‌آهن کیف خانم‌ها را باز کردن و چمدان اشخاص را باز کردن مورد ندارد آخر توى این افراد خارجى هست و غیرخارجى هست و آدم‌های حسابى هستند اینها یک کارهاى زننده ایست که به هیچ‌وجه جلوگیرى از قاچاق نمی‌کند. قاچاق را باید در مرز جلوش را گرفت نه اینکه توى چمدان اشخاص را بگردند و توى مغازه اشخاص را بگردند این را خواستم تذکر بدهم که دقت بکنند و دستور بدهند این قبیل مزاحمت‌ها در مورد مردم نشود. عرض آخرم اینست که براى ازدیاد درآمد وزارت گمرکات باید مخارج را حذف کرد آقایان این موضوع حذف مخارج باید یک روزى عملى بشود ما هى می‌گوئیم تذکر می‌دهیم توجه نمی‌کنند این وزارت گمرکات یکى از ادارات تابعه‌اش اداره قند و شکر است شما از این قند و شکرى که وارد مملکت می‌شود در گمرک اگر فقط حق انحصار بگیرید سالى 245 تا 250 میلیون تومان عایدى خالص دولت دارد و شما که 250 میلیون تومان عایدات خالص دارید و از این طریق می‌توانید استفاده کنید چرا دیگر اداره قند و شکر درست می‌کنید اگر می‌گوئید ممکن است یک وقتى قند و شکر احتکار بشود و به مردم ضرر برسد والله از آقایانى که اطلاعات تجارتى دارند بپرسید در دنیا آنقدر قند  وشکر براى عرضه فراوانست که هیچ وقت گران و محدود نخواهد شد.

+++

 این عرایضى بود از لحاظ کلیات لایحه که بنده خواستم عرض کنم‏.

نایب‌رئیس - آقاى صفارى صفارى بنده خواستم توضیحاتى به عرض مجلس برسانم که موضوع درآمد گمرکى که ازنظر عایدى مملکت مهم است به کمیسیون دارایی که موظف به رسیدگى است نیامده است.

عمیدى­نورى - به  کمیسیون بازرگانى هم نرفته است‏.

نایب‌رئیس - این نظر تیمسار صحیح است یعنى کمیسیون‌هاى اختصاصى از جهت فنى حق دارند نسبت به هر لایحه‌ای نظر بدهند ولى امور مالى به طور کلى باید به کمیسیون دارایی برود بنابراین از دستور خارج می‌شود و به کمیسیون دارایی فرستاده می‌شود.

عمیدى­نورى - به کمیسیون بازرگانى هم باید بیاید براى اینکه در سرنوشت بازرگانى مملکت مؤثر است از لحاظ اقلام.

نایب‌رئیس - فرستاده می‌شود. چون در دستور دیگر چیزى نداریم مطابق تبصره 2 ماده 66 آئین‌نامه آقاى دکتر بینا ده دقیقه می‌توانند صحبت کنند. بفرمائید.

6- بیانات بعد از دستور آقاى دکتر بینا

دکتر بینا - بنده پنج دقیقه عرض دارم و ابتدا از مقام ریاست تشکر می‌کنم که براى اجراى آئین‌نامه مجلس اینقدر دقت می‌فرمایند و لوایح را از دستور خارج می‌کنند و به کمیسیون‌هایی که باید این قبیل مسائل را مورد رسیدگى قرار بدهند می‌فرستند این جاى کمال تشکر است از طرف تمام آقایان نمایندگان مجلس و الان هم که به بنده اجازه فرمودند که مطابق آئین‌نامه نمایندگان در بعضى موارد می‌توانند مسائل اساسى را به عرض آقایان برسانند باز هم به نوبه خود تشکر می‌کنم. به طوری که آقایان اطلاع دارند تاکنون حزب مردم کمتر خواسته است از تریبون مجلس شوراى ملى استفاده کند و هیچ وقت در مسائل حزبى و خصوصى و این قسمت‌ها در پشت تریبون صحبتى نکرده است آقایان ما یک بار به دنیا اعلام کردیم یکبار در اینجا گفته شد که توده و کمونیزم از کشور ما رخت بربست (صحیح است) ما تمام این بدبختى‌هایی را که ما را دامنگیر کرده بود نشان دادیم و گفتیم که اینها ما را به چه راهى بردند. ما تمام تشکیلاتشان را به هم زدیم و از بین بردیم در ایران تشکیلاتى به نام توده موجود نیست و وجود ندارد آقایان تصدیق می‌فرمایند؟ (صحیح است). در اینجا موضوع حزب و شخص اکثریت و اقلیت نیست بنده بارها از پشت تریبون مجلس عرض کردم ملت ایران نمایندگان مردم مجلس شوراى ملى در مسائل اساسى مملکتى همیشه با همدیگر متحد و متحدالقول هستند و هیچ نوع اختلافى با هم ندارند (صحیح است) در جلسه گذشته جناب آقاى خلعتبرى و جناب آقاى عمیدى نورى راجع به بحرین تذکرات بسیار مفیدى دادند و این هم از مسائل اساسى مملکتى است که در اینجا تمام نمایندگان هم آواز هستند و بنده امیدوارم که مجلس نوزدهم این بزرگت‌رین شاهکارش باشد که بحرین را به ما در وطن برگرداند و امیدوارم در این قسمت موفقیتى حاصل شود (انشاءالله). بنده از طرف حزب مردم و فراکسیون حزب مردم به عرض نمایندگان محترم می‌رسانم که حزب مردم در این کار به خصوص دولت که به رهبرى اعلیحضرت همایون شاهنشاهى دست زده‌اند با جان و دل موافق هستیم و قبول خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که در مملکت ایران براى وحدت ایران هیچ نوع اختلاف و تشتت بر سر کارهاى اساسى وجود ندارد به نام فراکسیون حزب مردم و حزب مردم بنده این اخطار را کردم و در آینده هم راجع به این موضوع با اجازه آقایان نمایندگان محترم به اسناد و مدارک تاریخى مطالبى عرض خواهد شد (صحیح است احسنت).

7- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه.

نایب‌رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه ساعت 9 صبح خواهد بود.

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

نایب‌رئیس مجلس شوراى - ملى اردلان‏

+++

Parameter:295197!model&5137!print -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)