15 مهر 1398 10:49:00
برگی از متون

روایتی از اسلام آوردن سلمان فارسی(ره)  

معرفی: محمود نظری فهرست‌نویس و مصحح نسخ خطی مجلس شورای اسلامی


 

روایت مذکور در نسخه خطی شماره 7296 کتابخانه مجلس، به خط نستعلیق محمد حسینی ملقب به شمس الکتاب، با تاریخ کتابت 1303 هجری آمده است. در زیر تصاویر این نسخه خطی مشاهده می‌شود.

Parameter:304887!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار