12 آبان 1398 09:46:00
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس (بخش سی‌‌و‌سوم)

برنامۀ توسعۀ سازمان ملل درباره مبارزه با فرسایش خاک  

ترجمه و تنظیم: شقایق غنیان (کارشناس اسناد کتابخانه مجلس)


 

کتابخانۀ مجلس به عنوان کتابخانۀ واسپاری سازمان ملل متحد، از ماه مه سال 1948، انتشارات و اسناد این سازمان را دریافت می‌کند و تنها مرکزی در ایران است که منابع را به سه زبان رسمی انگلیسی، عربی و فرانسه در اختیار دارد.

بخش اسناد سازمان ملل مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تلاش می‌کند تا جدیدترین گزارش‌ها و انتشارات سازمان ملل متحد را از طریق وب‌سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی نموده، در اختیار مخاطبان و پژوهشگران قرار دهد. بخش پیشین این معرفی‌ها را می‌توانید در بخش سی‌‌و‌دوم بخوانید.

 

مبارزه با فرسایش خاک- تضمین یک آیندۀ پایدار

برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد (UNDP) 2019

 

گزارش حاضر به بیان اقدامات برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد دربارۀ چالش جهانی فرسایش خاک و رویکردها و دیدگاه‌های اتخاذ شده توسط این نهاد مبتنی بر برنامۀ راهبردی (2018-2021) پرداخته است.

 

حمایت از چارچوب راهبردی 2018-2030 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابان‌زایی (UNCCD) از طریق: الف) ظرفیت‌سازی و راهکار‌های سیاست‌گذاری برای چالش‌های فرسایش خاک و ب)حمایت از کشورها برای طراحی اقدامات عملی در مناطق فرسایش یافته برای مطالعات آزمایشی و ارتقای فناوری‌ها و رویکردها به منظور پیشگیری، کاهش و احیای زمین‌های فرسوده از جمله اقدامات برنامۀ توسعه سازمان ملل متحد در این زمینه بوده است. این حمایت‌ها برای کمک به کشورها در تحقق چشم‌انداز و اهداف راهبردی چارچوب کنوانسیون مبارزه با بیابان‌زایی و کمک به آنها در دستیابی به آرمان پانزدهم توسعۀ پایدار (حفاظت، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم‌های خشکی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زایی و متوقف ساختن و معکوس نمودن روند تخریب زمین و ممانعت از نابودی تنوع زیستی) تا سال 2030 میلادی است.

 

پژوهش‌ها و داده‌های اخیر نشان می‌دهند که کشاورزی صنعتی و عدم مدیریت پایدار زمین‌های کشاورزی و مراتع، عوامل اصلی در فرسایش خاک هستند. یافته‌های آخرین گزارش ارزیابی "ساز و کار بین‌الدولی تنوع زیستی و خدمات زیست بومی" (IPBES) دربارۀ فرسایش و احیای خاک نشان می‌دهد که ریشه‌های اصلی فرسایش خاک و از دست رفتن تنوع زیستی در نتیجۀ آن، توسعۀ زمین‌های کشاورزی و مراتع با از بین بردن پوشش گیاهی بومی، فعالیت‌های کشاورزی و جنگلداری ناپایدار،  تغییرات اقلیمی و در برخی مناطق توسعۀ شهرنشینی، زیرساخت‌ها و صنایع استخراجی است.

 

برخی حقایق دربارۀ فرسایش زمین و توسعۀ پایدار:

 

 

 

متن کامل این گزارش به پیوست قابل مطالعه است.

 

Parameter:305015!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار