26 شهريور 1399 12:34:00
گزارش تصویری

کتابخانه مجلس در خدمت پارلمان  


 

روز دوشنبه،‌ 24 شهریور 1399، ساعت ده صبح در کتابخانه ایران‌شناسی مجلس شورای اسلامی نخستین نشست خبری رئیس کتابخانه مجلس برگزار گردید. این نشست بازتاب گسترده‌ای در میان رسانه‌ها و مطبوعات داشته است. لذا برای تکمیل خبر، گزارش تصویری نشست مذکور درج می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameter:305916!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار