22 شهريور 1399 09:06:00
به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سیدالشهداء علیه السلام

نمایشگاه مجازی «نسخ خطی عاشورایی» در سایت کتابخانه مجلس: معدن البکاء  


 

معدن‌البکاء فی مصیبة خامس آل عبا (ع) به عربی از محمدصالح بن محمد برغانی (متوفای 1271هـ)، مقتل مفصلی است در وقایع کربلا و مقتل سیدالشهدا (ع) در یک مقدمه ، 14 مجلس و خاتمه.

 

Parameter:305911!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار