23 شهريور 1399 13:22:00
برگی از کتب قدیمی

تصاویری از کتب چاپی قدیم(سنگی) درباره حضرت سید الشهدا علیه السلام و عاشورا و حادثه کربلا  

محمود نظری فهرست‌نویس و مصحح کتابخانه مجلس شورای اسلامی


 

1. مثیر الاحزان و منیر سبل الاشجان، تالیف جعفر بن ابراهیم معروف به ابن نما حلی ( وفات 645 ق ).

 

 

 

 

2. حجه السعاده فی حجه الشهاده، تالیف محمد حسن اعتماد السلطنه (وفات 1313 ق).

 

 

 

 

 

3. فیض الدموع و عبره المستهام، تالیف محمد ابراهیم نواب تهرانی معروف به بدایع نگار (وفات 1299ق ).

 

 

 

 

 

 

4. طوفان البکاء، تالیف محمد ابراهیم جوهری (وفات قرن سیزده هجری).

 

 

 

 

 

5. مجالس المواعظ و البکاء فی ایام عاشوراء، شیخ جعفر شوشتری(وفات 1303 ق ).

 

 

 

6. انوار الشهاده فی مصائب الحسین (ع)؛ تالیف محمد حسن بن علی یزدی(وفات قرن سیزده هجری).

 

 

 

 

 

 

7. خصائص الحسین (ع)، تالیف شیخ جعفر شوشتری (وفات 1303ق).

 

 

 

 

 

 

8. الاربعین الحسینیه، تالیف میرزا محمد ارباب قمی(وفات 1341ق).

 

 

 

 

 

 

9. وسائل المحبین فی خصائص الحسین(ع)، محمد حسین شریعتمدار تبریزی(وفات 1331ق).

 

 

 

 

Parameter:305913!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار