19 آبان 1398 12:07:00
توسط مؤسسهٔ پژوهشی حکمت و فلسفهٔ ایران؛

نشست دوم نسبت اخلاق با علوم برگزار می‌شود  


 

گروه فلسفهٔ غرب مؤسسهٔ پژوهشی حکمت و فلسفهٔ ایران سلسله نشست های تخصصی ماهانه نسبت اخلاق با علوم را برگزار می‌کند.

 

سخنرانان نشست دوم و موضوع هر سخنرانی:

 

 حسین شیخ رضایی با موضوع: اخلاق علم و فناوری از دیدگاه فایرابند؛

کیوان الستی باموضوع: اخلاق علم و استدلال تبعیت از قاعده؛

احسان شمسی کوشکی  با موضوع: اخلاق در پژوهش و انتشار آثار  پژوهشی؛

حسن میانداری با موضوع : تکامل اخلاق.

 

این نشست سه‌شنبه  ۲۱ آبان ماه ۹۸ ساعت: ۱۵ ـ ۱۸ در خیابان ولیعصر، خیابان نوفل‌لوشاتو، خیابان آراکلیان ، پلاک ۴، مؤسسهٔ پژوهشی حکمت و فلسفهٔ ایران برگزار می‌شود.

Parameter:305054!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار