20 ارديبهشت 1396 05:21:49

نشست تخصصی«بررسی کارکرد اسناد پارلمانی در تاریخ‌نگاری»  

این نشست در روز پنج‌شنبه، 21 اردیبهشت 1396،  ساعت 11 تا 12:30 برگزار می‌گردد.


سخنرانان:

دکتر سید مجید تفرشی: تاریخ‌نگار و سند‌پژوه مستقل «آرشیو ملی بریتانیا و مؤسسه مطالعات ایران و اروپا»

دکتر حبیب‌الله اسماعیلی: مدیر‌کل فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی و سردبیر فصلنامه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا

دکتر علی ططری: مدیر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

مکان: نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، سالن ملل، غرفه کتابخانه مجلس شورای اسلامی

شرکت برای عموم آزاد است.

photo 2017-05-10 09-42-28

Parameter:291447!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار