10 خرداد 1399 13:05:53
تصوف در هند

وبینار «خدمات و تعلیماتِ مشاهیر چشتی صوفیه»  


 

گروهِ فارسیِ «جامعه ملیه اسلامیه» در دهلی سلسله سخنرانی­‌هایی به یادِ استاد برجسته فارسی – زنده‌­یاد هادی حسن (1894-1963) – برگزار می­‌کند. نوزدهمین سخنرانی با عنوانِ: «خدمات و تعلیماتِ مشاهیرِ چشتیِ صوفیه» سوم ژوئن 2010 (چهارشنبه، 14 خرداد 1399)،ساعتِ 11 برگزار خواهد شد. سخنرانیِ افتتاحیه: پروفسور عبدالحلیم (مدیرِ گروهِ پیشینِ گروه فارسی جامعه ملیه اسلامیه)؛ سخنران: پروفسور علیم اشرف خان (مدیرِ گروهِ پیشینِ دانشگاه دهلی)؛ مهمانِ ویژه: پروفسور عزیزالدین حسین همدانی (رئیسِ پیشینِ دانشکده علوم لسانی، جامعه ملیه اسلامیه)؛ پروفسور عراق زیدی (مدیرِ گروه فارسی جامعه ملیه اسلامیه).

ویبنارِ آن لائن: Zoom Meeting ID: 703 344 1224 .

 

Parameter:305715!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار