14 بهمن 1397 09:35:00
برگی از متون

نامه دانشوران در کتابخانه مجلس  

گردآوری از محمود نظری فهرست‌نویس و مصحح نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی


 

«نامه دانشوران ناصری» دایره المعارفی است به زبان فارسی در شرح حال 600 تن از دانشمندان و علمای بزرگ ایران و اسلام ، تالیف شده در دوره قاجار. تدوین این کتاب ابتدا زیر نظراعتضاد السلطنه و پس از وی اعتماد السلطنه  توسط چهارتن  از مولفان دوره ناصری انجام یافت و در چندین مجلد منتشر گردید. نسخه های خطی از این اثرنیز در کتابخانه مجلس موجود است.

 

 

 

 

این تصاویر را با کیفیت بهتری در فایل‌های زیر ببینید.

 

 

Parameter:303794!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار