14 بهمن 1397 08:31:00
اثر موزه‌ای هفته

امام خمینی (ره) در نوفل لوشاتو  

منبع: موزه مجلس شورای اسلامی


 

پیکره امام خمینی (ره) در حالت ایستاده در داخل چارچوب درب چوبی سبزرنگ معروف اقامتگاهشان در دهکده نوفل لوشاتو در حومه پاریس.

این پیکره که در گالری رویدادها و تحولات تاریخی و مجموعه تندیس ها در طبقه زیرزمین موزه مجلس قرار دارد، خاطرات ایام اوج گیری انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) را برای دیدار کنندگان موزه تداعی می کند.

 

 

 

Parameter:303792!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار