25 ارديبهشت 1397 12:06:00
نقدی بر دیدگاه دکتر باستانی پاریزی

وهرز دیلمی؛ اهل گیلان یا پاریز کرمان؟/فریدون شایسته  


دکتر فریدون شایسته پژوهشگر تاریخ ایران و گیلان و اهل سرزمین سرسبز گیل و دیلم مقاله‌ای در خصوص واکاوی یکی از شخصیت‌های مهم دوره ساسانی به رشته تحریر درآورده است. توجه خواننده محترم را به این مقاله جلب می‌کنیم.

 

 

Parameter:300565!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار