25 آذر 1397 11:42:00
معرفی نشریات؛

ماهنامه مهر پارسه، نشریه‌ای دو زبانه  

(معرفی از: رضا زارعی قدیم؛ کارشناس مسئول بخش نشریات کتابخانه مجلس)


 

مجله مهر‌پارسه به مدیر مسئولی امیر مهدی طاهری‌فر و سردبیری مرجان حاج‌رحیمی هر ماه به مسائلی در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی به دو زبان فارسی و انگلیسی می‌پردازد.

 

این ماهنامه از چهار بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری و پرونده تشکیل شده‌ و  به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود .بخش انگلیسی این ماهنامه که مطالبی متفاوت از متن فارسی آن دارد، با در نظر گرفتن سلیقه مخاطب خارجی انتخاب و منتشر می‌شود.

در هر شماره ماهنامه علاوه بر صنایع دستی و گردشگری مناطق مختلف ایران، در بخش پرونده به مسائلی از قبیل کاروانسراها، غارها، دشت و کویر و غیره به‌صورت اختصاصی پرداخته می‌شود.

 

این نشریه به‌صورت کامل از شماره اول در بخش نشریات کتابخانه مجلس جهت مطالعه علاقمندان موجود است.

 

Parameter:302524!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار