2 بهمن 1397 10:43:19
روابط فرهنگی ایران و پاکستان

اهداء کتاب به دانشگاه بلوچستان  


 

در راستای تجهیز و غنا بخشیدن به کتابخانه دانشگاه ها و مراکز فرهنگی در ایالت بلوچستان روز جمعه مورخ 21/10/97،  در مراسمی، بیش از 80 عنوان کتاب با موضوعات ادبی ، تاریخی، جغرافیا و اجتماعی به کتابخانه مرکزی  و نیز بخش زبان اردو دانشگاه  بلوچستان پاکستان اهداء گردید.

در این مراسم که آقای دکتر جماالدینی معاون اداری ومالی ، آقای عبداالله رئیس کتابخانه مرکزی وآقای دکتر شاه محمود شکیب استاد زبان فارسی دانشگاه حضور داشتند، بیش از 80 عنوان کتاب، از مجموعه کتاب های انتشارات سخن و انجمن مفاخر فرهنگی ایران و . . .  به دانشگاه بلوچستان اهداء شد.

در این مراسم آقای جمال الدینی و نیز عبدالله از حمایت های خانه فرهنگ برای روزآمد نمودن منابع کتابخانه ایی بخش فارسی کتابخانه دانشگاه بلوچستان تشکر وقدردانی نمودند.

منبع: روابط عمومی خانه فرهنگ ج.ا.ایران - کویته

دی ماه 1397

Parameter:303642!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار