2 بهمن 1397 11:01:00
روابط فرهنگی ایران و بنگلادش

دفتر تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی راه‌اندازی شد  


 

پس از گذشت سال‌های متمادی از زمان و موضوع طرح ساخت مرکز تحقیقات فارسی در محوطه دانشگاه داکا و عدم تحقق یافتن این مهمّ، نهایت در اواخر سال 1389 رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در بنگلادش به منظور گسترش فعالیتهای پژوهشی در حوزه زبان و ادبیات فارسی و به کارگیری فارغ التحصیلان این رشته از دانشگاه های مختلف کشور میزبان، تصمیم به افتتاح پژوهشگاهی در  دقالب «دفتر تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی» باحمایت سازمان متبوع در محل نمایندگی گرفت.

بدین منظور اطاقی در رایزنی برای این امر تجهیز گردید و کلیه کتاب های تخصصی فارسی و ایران شناسی موجود در کتابخانه عمومی نمایندگی نیز به این اطاق منتقل گردید. و یکی از دانشجویان دوره پیش‌دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا نیز به منظور پیگیری فعالیت های تحقیقاتی دفتر، موظف به پیگیری امور گردید.

دربدو امر، تجدید چاپ فرهنگ لغت فارسی بنگلا انگلیسی در دستور کار دفتر تحقیقات قرار گرفت و این فرهنگ علی رغم برخی کاستی‌ها، به منظور رفع نیاز مبرم دانشجویان و علاقمندان، در شمارگان 1000 نسخه تجدید چاپ گردید.

در گام بعدی ویرایش و بازبینی فرهنگ لغت جدید فارسی-بنگلا در این دفتر پیگیری می‌شود. این پروژه زیر نظر جناب آقای دکتر شاهرخ محمد بیگی  استاد اعزامی به دانشگاه داکا و همکاری جناب آقای دکتر عیسی شاهدی فارغ التحصیل از بخش فارسی دانشگاه داکا شروع شد که تاکنون بیش از 90% آن به پایان رسیده است. از دیگر کارهای انجام شده در دفتر تحقیقات فارسی رایزنی بنگلادش، آماده شدن ترجمه بنگلای بیانات جامع سال 1368 مقام معظم رهبری درخصوص «حافظ» می‌باشد. که به زودی چاپ خواهد گردید.

حمایت از تدوین پایان نامه های مرتبط با زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی و چاپ و انتشار آن نیز در این دفتر پیگیری می گردد. از جمله پایان نامه های دکترا که بازبینی و تصحیح آن به پایان رسیده و آماده چاپ می باشد رساله دکترای آقای محمد عیسی شاهدی با عنوان "تجلی عرفان در اشعار امام خمینی ره" می باشد. "تصحیح دیوان سراج الدین فریدپوری" رساله دکترای آقای محمد محسن الدین میا رییس سابق گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا و  همچنین رساله دکترای آقای دکتر طارق ضیاءالرحمان سراجی رییس فعلی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا با عنوان "انسانیت و تفکرات اسلامی در اشعار اقبال"  در صد نسخه به چاپ رسید.

گردآوری فهرست نسخ خطی موجود در کتابخانه های عمومی و تخصصی بنگلادش، حمایت از طرح ها و فعالیت های پژوهشی گروه های فارسی دانشگاه های بنگلادش نیز از جمله فعالیت های مستمر این دفتر می باشد.

امید است با شروع به کار این دفتر شاهد گسترش فعالیت ها و  پژوهش های علمی در حوزه زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی بوده باشیم.

منبع: دفتر تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در بنگلادش

Parameter:303643!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار