7 ارديبهشت 1399 10:06:00
برگی از متون

کلمات قصار امیرالمومنین علی علیه السلام  

تهیه: محمود نظری فهرست‌نویس و مصحح نسخ خطی مجلس شورای اسلامی


 

نسخه شماره 267 از مجموعه کتابخانه سنا کلمات قصار گهربار امیرالمومنین علی علیه السلام ، گردآوری شده منسوب به جاحظ(متوفای 255 هجری) همراه با ترجمه به نظم فارسی از رشید وطواط یا جامی یا ؟  و به خط نستعلیق ریز و درشت و تاریخ کتابت نسخه 893 هجری و کاتب آن غیب الله امامی است.[1]

این نسخه سابقا جزو کتابخانه مرحوم دکتر بیانی بوده ودر صفحه آغاز درباره ارزش این نسخه یادداشتی دارد.

و اینک تصاویری از صفحات نسخه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] در فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس(بازچاپ،ج1،ص 128) به اشتباه عنایه الله امامی ثبت شده است.

 

Parameter:305631!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار