دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۴ روز پیش


 
banner-58-2
نام کتاب و پدید آور :
ژیل بلاس / گرداورنده: محمدباقر کتابفروش اصفهانی; مترجم: محمدباقر کتابفروش اصفهانی;
مشخصات نشر :
تهران; بی ناشر, ۱۳۲۲ق.
مشخصات ظاهری:
۲۴۵. ص. :مصور ج. ۱. ج. :مصور
یادداشت :
زبان اصلی: فارسی
یادداشت :
کاتب: بدون کاتب
منبع خبر :
کتابهای چاپی سنگی و سربی کتابخانه های عمومی اصفهان ۲۴۵
تاریخ :
۱۳۹۰-۱۰-۲۹
جستجو در مشار
فهرست الفبایی
Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مرور
انتخاب ستون های مورد نظر

award-nwa award-web