سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۴    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۵ روز پیش


 
banner-58-2

نقد تطبیقی ادبیات ایران و عرب

نام کتاب و پدید آور :
نقد تطبیقی ادبیات ایران و عرب / نویسنده: سیدجعفر سجادی ;
مشخصات نشر :
تهران; شرکت مولفان و مترجمان ایران , ۱۳۶۹-۰۷-۰۱
مشخصات ظاهری:
۴۱۳ ص. :مصور
یادداشت :
زبان اصلی: فارسی
یادداشت :
نوع چاپ: چاپی
شمارگان :
۱۳۶۹
تاریخ :
۲۰۱۱-۰۶-۱۴

award-nwa award-web