پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۴    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۷ روز پیش


 
banner-58-2

آلودگی هوا

نام کتاب و پدید آور :
آلودگی هوا / نویسنده: هنری‌سی پرکینز , منصور غیاث‌الدین ;
مشخصات نشر :
تهران; دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ , ۱۳۶۷-۰۱-۰۱
مشخصات ظاهری:
۵۲۶ ص. :مصور
یادداشت :
زبان اصلی: فارسی
یادداشت :
نوع چاپ: چاپی
شمارگان :
۱۳۶۷
تاریخ :
۲۰۱۱-۰۶-۱۴

award-nwa award-web