یکشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۴    0:0:0
 
banner-fatemieh

  • مجلس شورای اسلامی
  • دوره ۵
  • جلسه ۲۳۰

رئیس جلسه: علی اکبر ناطق نوری
تاریخ: ۱۳۷۷/۰۹/۰۴
شماره روزنامه رسمی: ۱۵۶۲۷
زمان: ۰۸:۴۷ تا ۱۱:۵۰
PDF 1.8 MB

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\wamp\www\components\com_mashrooh\views\session\tmpl\page.php on line 33

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\wamp\www\components\com_mashrooh\views\session\tmpl\page.php on line 69