دوشنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴    0:0:0
 
banner-fatemieh

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\wamp\www\components\com_mashrooh\views\session\view.html.php on line 73

  • مجلس شورای اسلامی
  • دوره ۱
  • جلسه ۱۷۴

رئیس جلسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ: ۱۳۶۰/۰۴/۱۴
شماره روزنامه رسمی: ۱۰۶۴۱
زمان: ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰
PDF 1.4 MB

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\wamp\www\components\com_mashrooh\views\session\tmpl\page.php on line 33

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\wamp\www\components\com_mashrooh\views\session\tmpl\page.php on line 69