چهارشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱۰ روز پیش


 
banner defult

نشریه علمی پژوهشی «ادب عربی» مجله سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران است.

این مجله که در پاییز سال 1390 چهارمین شماره آن منتشر شده است، 11 مقاله را در 238 منتشر کرده است.

این مقالات عبارتند از:

البناء الفنّی فی خماسیّه «مدن الملح» الروائیه لعبدالرحمن منیف/ دکتر معصومه شبستری و دکتر احمدرضا صاعدی

بررسی ساختار موسیقیایی شعر سپید عربی/ دکتر غلام‌عباس رضایی هفتادُر و دکتر جواد گرجامی

پیدایش شعر آزاد عربی و ویژگی‌های آن/ دکتر علی پیرانی‌شال

تأثیر یورش مغول بر عربی‌سرایی در ایران/ دکتر حجت رسولی

ترکیب عددی اصلی در فارسی و عربی (نکاتی دربارة شمار و مقدار در هر دو زبان)/ دکتر احسان اسماعیلی طاهری

تطور محتوایی مدایح نبوی (در شعر شاعران عرب)/ دکتر محمد دزفولی و علی صیادانی و رسول بازیار

ملامح الشعر الفلسطینی المعاصر بعد الاحتلال/ دکتر عزت ملا ابراهیمی

کاربردشناسی اصل «تعادل ترجمه‌ای» واژگان در فرآیند ترجمة قرآن/ دکتر حمیدرضا میر حاجی و دکتر جلال مرامی و دکتر رضا امانی

فلسطین در شعر معاصر الجزایر/ دکتر فاطمه قادری

مرگ زندگی‌بخش در شعر بدر شاکر السیاب و نیما یوشیج/ دکتر فرهاد رجبی

سیمای انسان در داستان‌های سمیره عزّام/ دکتر نرگس گنجی

لازم به ذکر است که مدیرمسئول این نشریه دکتر غلامحسین کریمی دوستان و سردبیر آن دکتر غلام‌عباس رضایی هفتادُر هستند.

الهام بادینلو