شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult

موجودی کتابخانه مجلس شورای اسلامی : سال 1325-26 تمام شماره ها اسکن شده است.

نشریه الجمال نشریه هفتگی است که در سال 1325 هجری قمری (1907م) در تهران به مدیری میرزامحمدحسین اصفهانی تاسیس و با چاپ سربی و در روز دوشنبه 26 محرم‏الحرام 1325 قمری انتشار یافته است. هر شماره دارای چهار صفحه می‏باشد که در آخر صفحه چهار اسم میرزامحمدحسین اصفهانی چاپ گردیده است.

ظاهراً بیش از 35 شماره از آن منتشر نشده و آن هم به علت تندروی مشروطه بوده که دیری نگذشته سید از تهران فرار نموده و مشروطه‏خواهان دیگر نیز دستگیر و متواری شدند، بنابراین الجمال هم مانند سایر جراید تعطیل شده است .

مشخصات نشریه

نوع و روش: سیاسی، اجتماعی
مدیر: محمدحسین اصفهانی
تاریخ انتشار: 1325 هجری قمری
محل انتشار: تهران
فاصله انتشار: هفتگی

گردآوری: رضا زارعی قدیم کارشناس مسئول نشریات ادواری