سه شنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۲۲ روز پیش


 
banner defult

کتاب «خدمات کاتبان هندو به زبان و ادب فارسی» اثر حمیدرضا قلیچ خانی توسط نشر ورّاقان منتشر شد.

وضعیت زبان فارسی در شبه قاره، وضعیت کتابت و خوشنویسی در شبه قاره، منابع هندو ایرانی در مطالعات کاتبان هندو، فهرست بیش از 700 نسخه و کاتب هندو (غیر مسلمان) و .... از مباحث این کتاب هستند.

 محل فروش: مؤسسه خانۀ کتاب

تعداد صفحات: 184

قیمت: 10.000 تومان