شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult

بااینکه تصحیح متن یک فن واحد است، نمی توان همه موازین و قوانینی را که برای آن در مغرب زمین وجود دارد به متونی که در سرزمین های اسلامی تالیف شده تعمیم داد و از شیوه های تصحیح غربی کورکورانه تقلید کرد.

گذشته از اختلافاتی که معمول تفاوت رسم الخط و کتابت است، برخی خصوصیات دیگر فن تصحیح اروپایی، زاده اختلافات فرهنگی و تاریخی میان جوامع شرقی و غربی است. این اختلافات بر نحوه تولید و تکثیر متون ادبی و علمی درین دو تمدن در قرون وسطی تاثیر بزرگی نهاده است که اثر آن را در تاریخ تکامل فن تصحیح متن در اروپا و خاور میانه می بینیم.

نامه بهارستان سال ششم ، شماره 11 و 12

دریافت مقاله

منبع: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی