شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult

کتابخانه ایرانشناسی مجلس، جهت اطلاع و دستیابی محققان و پژوهشگران محترم، کتابشناسی منابع لاتین و فارسی خریداری شده را طی چند بخش در سایت کتابخانه معرفی می نماید.

بخش‌های پیشین معرفی این کتاب‌ها را در   بخش اول، بخش دوم، بخش سوم، بخش چهارم، بخش پنجم، بخش ششم، بخش هفتم، بخش هشتم، بخش نهم و بخش دهم بخوانید و معرفی بخش یازدهم این کتاب‌ها نیز در ذیل ارائه می شود:

1. عنوان کتاب: فرهنگ و گویش گیلکی شرق گیلان (شهرستان املش)‏‫/ محمد حسین‌نیا‌ کجیدی.

‏وضعیت نشر: رشت : نشر بلور‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع:1. گیلکی - واژه‌نامه‌ها - فارسی. 2. ادبیات عامه ایرانی - گیلان. 3. شعر عامه گیلکی. 4. ضرب‌المثل‌های گیلکی.

‏‏‏2. عنوان کتاب: فهرست نسخه‌های خطی و اسناد موزه مردم‌شناسی (اردکان - ایران)/ تهیه و تنظیم سیدمحمد موسوی‌نژاد (عارف)؛ زیرنظر سید صادق حسینی‌اشکوری ؛ تصویربرداری از نسخه‌های خطی و اسناد گروه فنی مجمع ذخائر اسلامی.

‏وضعیت نشر: قم: مجمع ذخائر اسلامی‏‫، ۱۳۹۰.

‏‏موضوع: 1. موزه مردم‌شناسی اردکان- فهرستها. 2. نسخه‌های خطی -  ایران - اردکان - فهرست‌ها.

‏‏‏3. عنوان کتاب: کارنامه عباس میرزا در جنگ‌های ایران و روس/ مولف علی غلامرضائی.

‏وضعیت نشر: تهران: ارتش جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، انتشارات دافوس،  ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. ع‍ب‍اس‌ م‍ی‍رزا ق‍اج‍ار، ‏‫۱۲۰۳ - ‏۱۲۴۹ق. 2. ‏موضوع: ایران  - تاریخ  - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. 3. ایران  - تاریخ - ‏‫قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ ق. - ‏‫جنگ با روسیه، ۱۲۱۸ - ۱۲۴۳ ق.‏ 4. آذربایجان - تاریخ ‏‫- قرن ‎۱۳ق.

‏4. عنوان کتاب: کارنامه محمود (برگ‌هایی از تاریخ شهر فسا)/ پروین‌دخت تدین.

‏وضعیت نشر: شیراز: نوید شیراز،  ‏۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. تدین‌فسائی، محمود‏‫، ‏‫۱۲۷۹ - ۱۳۵۷‏. 2. ایران  - تاریخ  - پهلوی، ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷. 3. فسا - تاریخ - ‏‫قرن ۱۴‏.

‏5. عنوان کتاب: کارنامه‌ی تلخکان : بازشناخت اطوار تلخکی و دلقکی با نگاهی به متون نمایشی امروزی، میانگاهی و کهن/ شیوا مسعودی.

‏وضعیت نشر: تهران : نشر نی‏‫، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. دلقک‌ها. 2. دلقک‌ها -  ایران.

‏6. عنوان کتاب: کفالایا: نسخه‌ موزه‌ برلین/ [ مترجم هانس یاکوب پولوتسکی، آلکساندر بولیگ]؛ برگردان تطبیقی از ترجمه‌ آلمانی و انگلیسی نسخه‌ قبطی مریم قانعی، سمیه مشایخ.

‏وضعیت نشر: تهران: طهوری،  ‏‫۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. مانویت- متون قدیمی تا ۱۸۰۰م. 2. ‏‫نسخه‌های خطی قبطی (پاپیروس). 3. زبان قبطی - متن‌ها.

‏7. عنوان کتاب: کوروش بزرگ: ظهور امپراتوری هخامنشی‏‫/ علیرضا سلیمان‌زاده.

‏وضعیت نشر: تهران‏‫: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه‏‫، ۱۳۹۳.

‏‏‏موضوع: 1. ک‍وروش‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ‏‫     - ۵۲۹ ق.م.‏ 2. ایران  - تاریخ  - هخامنشیان، ۵۵۸ - ۵۲۹ق.م.

‏8. عنوان کتاب: کیسانیه: تاریخ، ادبیات/ وداد القاضی؛ احسان موسوی خلخالی.

‏وضعیت نشر: تهران: کتاب رایزن،  ‏‫۱۳۹۵.

‏‏‏موضوع: 1. م‍خ‍ت‍ار ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍ب‍ی‍د، ‏‫۱ - ‏۶۷ق. 2. ک‍ی‍س‍ان‍ی‍ه‌. 3. شیعه - فرقه‌ها. 4. امویان - تاریخ.

9. عنوان کتاب: گال...گال...گالری‏: ‏مروری بر رویدادهای هنرهای تجسمی ایران در دهه ۱۳۴۰/ کریم امامی ؛ گردآورنده گلی امامی ؛ ترجمه مهران مهاجر.

‏وضعیت نشر: تهران : نیلوفر،  ‏‫۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. هنر - ایران - مقاله‌ها و خطابه‌ها. 2. هنر -  ایران - تاریخ - قرن ۱۴. 3. هنرمندان -  ایران.

‏10. عنوان کتاب: گفت و گو با احمد نفیسی / گفت و گو و تنظیم مرتضی رسولی‌پور؛ [کاری از واحد] تاریخ شفاهی، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.

‏وضعیت نشر: تهران : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، اح‍م‍د، ‏‫۱۲۹۸ - ‏۱۳۸۳- مصاحبه‌ها. 2. سیاستمداران - ایران- قرن ۱۴ - مصاحبه‌ها. 3. ایران  - تاریخ  - پهلوی، ۱۳۲۰ - ۱۳۵۷.

‏11. عنوان کتاب: گفت و گو با حسین مکی  /گفت و گو و تنظیم: مرتضی رسولی‌پور .

‏وضعیت نشر: تهران : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،  ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. م‍ک‍ی‌، حسین، ۱۲۹۰-۱۳۷۸. - مصاحبه‌ها. 2. سیاستمداران ایرانی - قرن ۱۴ - سرگذشتنامه. 3. ایران  - تاریخ  - پهلوی، ۱۳۲۰ - ۱۳۵۷.

‏12. عنوان کتاب: گفت و گو با دکتر احسان نراقی / گفت و گو و تنظیم: مرتضی رسولی‌پور؛ [کاری از واحد] تاریخ شفاهی، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.

‏وضعیت نشر: تهران : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. ن‍راق‍ی‌، اح‍س‍ان‌، ‫۱۳۰۵ - ‏۱۳۹۱ - مصاحبه‌ها. 2. ن‍راق‍ی‌، اح‍س‍ان‌، ‫۱۳۰۵ - ‏۱۳۹۱ - خاطرات. 3. تاریخ شفاهی- ایران. 4. ایران  - تاریخ  - پهلوی، ۱۳۲۰ - ۱۳۵۷.

‏13. عنوان کتاب:  گفت و گو با شاپور والی‌پور  /گفت و گو و تنظیم: مرتضی رسولی‌پور.

‏وضعیت نشر: تهران : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،  ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. والی‌‌‌پور، شاپور، ‏‫۱۳۰۴ -‏‏‏      - مصاحبه‌ها. 2. والی‌‌‌پور، شاپور، ‏‫۱۳۰۴ -‏‏‏     . 3. حزب توده ایران - سرگذشتنامه. 4.  ایران  - تاریخ  - پهلوی، ۱۳۰۴ - ۱۳۵۷ - جناحهای سیاسی.

‏14. عنوان کتاب:  گفت‌و‌گو با عباس سالور / گفت‌وگو و تنظیم: مرتضی رسولی‌پور.

‏وضعیت نشر: تهران : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،  ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. س‍ال‍ور، ع‍ب‍اس‌‏‫، ۱۲۹۴ -‏ ۱۳۸۹ - مصاحبه‌ها. 2. سیاستمداران ایرانی - قرن ۱۴ - سرگذشتنامه. 3. سیاستمداران - ایران- قرن ۱۴ - مصاحبه‌ها. 4. سیاستمداران - ایران- قرن ۱۴ - خاطرات. 5. ایران  - تاریخ  - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷  - خاطرات.

‏15. عنوان کتاب:  گفت و گو با مارک ج. گازیوروسکی  /‏‫ گفت و گو و تنظیم: مرتضی رسولی‌پور.

‏وضعیت نشر: تهران : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. گ‍ازی‍وروس‍ک‍ی‌، م‍ارک‌،‫ ۱۹۵۴ - ‏    م.- مصاحبه‌ها. 2. م‍ص‍دق‌، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۲۶۱ - ‏۱۳۴۵. 3. ایران  - تاریخ  - پهلوی، ۱۳۲۰ – ۱۳۵۷. 4. ایران  - تاریخ  - پهلوی، ۱۳۲۰ - ۱۳۵۷ - کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ - دخالت ایالات متحده.

‏‏

‏16. عنوان کتاب: گفت و گو با مجید مهران / گفت و گو و تنظیم: مرتضی رسولی‌پور.

‏وضعیت نشر: تهران : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،  ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. مهران، مجید، ‏‫۱۳۰۴ -‏- خاطرات. 2. سیاستمداران ایرانی- قرن ۱۴ - مصاحبه‌ها. 3. سفیران ایرانی – خاطرات. 4. ایران  - تاریخ  - پهلوی، ۱۳۲۰ - ۱۳۵۷ – خاطرات.

‏‏

‏17. عنوان کتاب: گنجینه اردکان: میراث ماندگار/ علی سپهری اردکانی.

‏وضعیت نشر: اردکان: قداست، ۱۳۸۷.

‏‏موضوع: اردکان (یزد).

‏18. عنوان کتاب: گنجینه گویش های ایرانی (استان کرمانشاه)/ تالیف محمدرئوف مرادی؛ با همکاری آکو جلیلیان.

‏وضعیت نشر: تهران : فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ نشر آثار،  ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: کرمانشاهی.

‏19. عنوان کتاب: گنجینه گویش‌های ایرانی (استان مازندران)/ تالیف جعفر اکبرپور.

‏وضعیت نشر: تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ نشر آثار‏‫، ۱۳۹۴ -

‏‏موضوع: 1. مازندرانی. 2. زبان‌های ایرانی - گویش‌ها.

‏‏

‏20. عنوان کتاب: گنجینه گویش های ایرانی (تاتی خلخال)/ تالیف جهاندوست سبزعلیپور.

‏وضعیت نشر: تهران : فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ نشر آثار، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. خلخالی. 2. زبان‌های ایرانی - گویش‌ها.

‏21. عنوان کتاب: گیلان در آیینه‌ی زمان (سیری در تاریخ گیلان و گیلانشهرها) / پژوهش و نگارش: کیوان پندی.

‏وضعیت نشر: رشت : طاعتی‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: گیلان - تاریخ.

‏22. عنوان کتاب: مازندران در اسطوره‌های ملی ایران/ محمود جوادیان‌کوتنایی.

‏وضعیت نشر: تهران : معین ‏‫،‌ ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. مازندران – اساطیر. 2. اساطیر ایرانی -  مازندران. 3. مازندران در ادبیات. 4. جشن‌ها -  ایران- مازندران.

‏‏‏

‏23. ‏عنوان کتاب: مجموعه رسایل و لوایح تحدید حدود ایران و عثمانی: ۹۰۷ - ۱۳۰۹ هجری قمری/ میرزا محبعلی‌خان نظام‌الملک‌ مرندی‌ یکانلو؛ تصحیح، پژوهش و مقدمه نصرالله صالحی.

‏وضعیت نشر: تهران: طهوری،  ‏‫۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. ایران - مرزها - ترکیه - تاریخ - ام‍پراتوری عثمانی، ۱۲۸۸ - ۱۹۱۸م. 2 . ترکیه - تاریخ - امپراتوری عثمانی، ۱۲۸۸ - ۱۹۱۸م. - مرز‌ها – ایران. 3. ایران  - تاریخ  - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق.

‏‏24. عنوان کتاب: محله‌ کلیمیان تهران/ ن‍اص‍ر ت‍ک‍م‍ی‍ل‌‌ه‍م‍ای‍ون‌.

‏وضعیت نشر: تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی،  ‏‫۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. محله‌ها - ایران – تهران. 2. ‏‏‫کلیمیان (محله).

‏25. عنوان کتاب: مختصری درباره مسائل اجتماعی تاریخ ایران و اروپا: از سقوط ساسانیان تا روی کار آمدن قاجاریان و قرون جدید و معاصر (تاریخ و فلسفه تاریخ)/ گردآورنده و نگارش هورپاس (محمود بنی‌هاشم).

‏وضعیت نشر: تهران: چاپ راستی، ۱۳۴۲.

‏‏موضوع: ایران - اوضاع اجتماعی - تاریخ.

‏26. عنوان کتاب: مروری بر تاریخ‌نگاری ادبیات معاصر/ حسن میرعابدینی.

‏وضعیت نشر: تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی‏‫،  ۱۳۸۸ -

‏‏موضوع: ادبیات فارسی - قرن ۱۴ - تاریخ و نقد.

‏27. عنوان کتاب: مشاهیر اردکان/ علی سپهری‌اردکانی.

‏وضعیت نشر: اردکان: قداست؛ موسسه پژوهشی اردکان شناسی‏‫،  ۱۳۹۲.

‏‏موضوع: 1. مشاهیر - ایران - اردکان (یزد). 2. مجتهدان و علما - ایران - اردکان(یزد).

‏‏‏28. عنوان کتاب: مقدمه‌ای بر دین ایران باستان/ ویلیام‌ و. مالاندرا؛ ترجمه خسرو قلی‌زاده.

‏وضعیت نشر: تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه‏‫، ۱۳۹۱.

‏‏‏موضوع: 1. زردشتی. 2. ایران  - دین .

‏‏29. عنوان کتاب: منشور کورش کبیر: همراه با ترجمه‌ی قطعات نویافته؛ متن دوزبانه/[ ترجمه به انگلیسی] ایروینگ فینکل‏‫؛ ترجمه‌ی فارسی مصطفی حسین‌زاده.

‏وضعیت نشر: تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. ک‍وروش‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ‏‫     - ۵۲۹ ق.م.‏ 2. ‏‫کتیبه‌های هخامنشی. 3. ‏‫کتیبه‌ منشور کورش.

 

کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

ya1

ya2