شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult

کتابخانه ایرانشناسی مجلس، جهت اطلاع و دستیابی محققان و پژوهشگران محترم، کتابشناسی منابع لاتین و فارسی خریداری شده را طی چند بخش در سایت کتابخانه معرفی می نماید.

بخش‌های پیشین معرفی این کتاب‌ها را در   بخش اول، بخش دوم، بخش سوم، بخش چهارم، بخش پنجم، بخش ششم، بخش هفتم، بخش هشتم و بخش نهم بخوانید و معرفی بخش دهم این کتاب‌ها نیز در ذیل ارائه می شود:

1. عنوان کتاب: تاریخ ماد / ایگورمیخائیلوویچ دیاکنف ؛ ترجمه خشایار بهاری.

‏وضعیت نشر: تهران: نشر فرزان روز،  ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. ایران  - تاریخ - ماد، ۷۰۵ - ۵۵۸ق.م. 2. ایران  - تاریخ - پیش از اسلام.

‏2. عنوان کتاب: تاریخ محلات شهر ساری/ سیدمهدی احمدی ؛ [به سفارش] پژوهشکده فرهنگی ساری‌شناسی.

‏وضعیت نشر: ساری: آوای مسیح‏‫، ۱۳۹۰.

‏‏موضوع: ساری.

‏3. عنوان کتاب: ‏‫تحقیق در مجالس تفسیری فضل‌بن‌محب نیشابوری و ابیات فارسی آن (گنجینه‌ای از سروده‌های زاهدانه فارسی از سده پنجم هجری)‏‫/ جواد بشری، محمد‌افشین وفایی.

‏وضعیت نشر: تهران ‏‫: مرکز پژوهشی میراث مکتوب‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. نیشابوری، فضل‌بن محب، ‏‫قرن ۵ق. 2. شعر فارسی - قرن‏‫ ۵ق.‏ 3. شعر عرفانی فارسی - قرن ‏‫۵ق.‏

‏4. عنوان کتاب: تشیع در آذربایجان: از ایلخانان تا رسمیت یافتن شیعه در ایران (۶۵۶-۹۰۷هـ.ق.)/ مولف مهدی عبادی.

‏وضعیت نشر: تهران: منشور سمیر‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. شیعیان - ایران – آذربایجان. 2. شیعه - ایران – تاریخ.

‏5. عنوان کتاب: جامع‌التواریخ (تاریخ مبارک غازانی)/ تالیف رش‍ی‍دال‍دی‍ن‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ ه‍م‍دان‍ی‌؛ ب‍ه‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ح‍ش‍ی‍ه‌ م‍ح‍م‍د روش‍ن‌، م‍ص‍طف‍ی‌ م‍وس‍وی‌.

‏وضعیت نشر: تهران : مرکز پژوهشی میراث مکتوب‏‫،  ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. نثر فارسی - ‏‫قرن ۷ق.‏‏‏ 2. ایران  - تاریخ  - مغول و ایلخانان، ۶۱۶ - ۷۵۶ق.

‏6. عنوان کتاب: جامع‌الخیرات/ وقفنامه سید رکن‌الدین حسینی‌یزدی.

‏وضعیت نشر: یزد: اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه، ۱۳۶۵.

‏‏موضوع: 1. حسینی‌یزدی، رکن‌الدین - موقوفه‌ها. 2. یزد – تاریخ. 3. موقوفه‌ها - ایران – یزد.

‏7. عنوان کتاب: جزایر سه گانه ایرانی: پیشینه تاریخی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک/ محمود عرب‌اسماعیلی، سلمان قاسمیان.

‏وضعیت نشر: تهران: کانون اندیشه جوان،  ‏‫۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. جزیره‌ها – ایران. 2. جزیره ‏‫ابوموسی – تاریخ. 3. جزیره تنب بزرگ – تاریخ.4. جزیره تنب کوچک – تاریخ.

‏8. عنوان کتاب: جنگ تحمیلی ۸ساله و ارامنه ایران: [خاطرات اسکندر اسکندریان]/ تالیف و تدوین نورهایر شاه نظریان؛ ترجمه گارون سارکسیان.

‏وضعیت نشر: تهران: بنیاد انتشاراتی خلیفه‌‌گری ارامنه تهران، ۱۳۸۵.

‏‏موضوع: 1. اسکندریان، اسکندر. 2. جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ -۱۳۶۷. - ارامنه. 3. ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ - ارامنه.

‏9. عنوان کتاب: خاطرات و اسناد عبدالحسین نوایی: نکته‌ها و ناگفته‌های عصر پهلوی/ رضا مختاری اصفهانی.

‏وضعیت نشر: تهران : ‏‫بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه٬ ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. ن‍وائ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌‏‫، ۱۳۰۲ - ۱۳۸۳.- مصاحبه‌ها. 2. ن‍وائ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌‏‫، ۱۳۰۲ - ۱۳۸۳.- خاطرات. 3. تاریخ‌‌نویسان ایرانی - قرن ۱۴ – سرگذشتنامه.

‏‏10. ‏عنوان کتاب: ‏‫خشایارشا: جهانگشای ناکام هخامنشی/ ایمان نوروزی؛ ویراستار علمی نعمت‌الله علی‌محمدی.

‏وضعیت نشر: تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه‏‫، ‏‫‏‏۱۳۹۳.

‏‏موضوع: 1. خ‍ش‍ی‍ارش‍ای‌اول، ش‍اه‌ ای‍ران‌،‏‫    - ‏۴۶۵ ق.م. 2.  ایران  - تاریخ  - هخامنشیان، ۵۵۸ - ۳۳۰ق. م.

11. عنوان کتاب: دکتر شفیعی کدکنی چه می‌گوید؟(نقدی بر دیدگاه‏‌های استاد درباره نیما و شاملو)/ حسن گل‌محمدی.

‏وضعیت نشر: مشهد : موسسه انتشارات بوتیمار، ‏‫۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ک‍دک‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۸- - نقد و تفسیر. 2. شاملو، احمد، ۱۳۰۴ - ۱۳۷۹ - نقد و تفسیر. 3. ن‍ی‍م‍ای‍وش‍ی‍ج‌، ۱۲۷۴ - ۱۳۳۸، مستعار - نقد و تفسیر

‏‏

‏12. عنوان کتاب: زردشت در تاریخ / گراردو نیولی؛ ترجمه مهدیه چراغیان.

‏وضعیت نشر: تهران: بنگاه ترجمه و  نشر کتاب پارسه‏‫، ۱۳۹۳.

‏‏موضوع: زردش‍ت‌، پ‍ی‍ام‍ب‍ر ای‍ران‍ی‌.

‏13. عنوان کتاب: سپهبد زاهدی: سیمای بدون رتوش از کودتای ۱۲۹۹ تا کودتای۱۳۳۲/ نویسنده خسرو معتضد.

‏وضعیت نشر: تهران : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران‏‫،  ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. زاه‍دی‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۲۷۲ - ‏۱۳۴۲.‏ 2. ایران - تاریخ - ‏‫پهلوی، ۱۳۰۴ - ۱۳۲۰ ‏.

‏14. عنوان کتاب: سردار بی‌بی مریم بختیاری، سردار آزادگی: به روایت اسناد منتشر نشده/ پژوهش و تالیف پریچهر سلطانی‌ زراسوند.

‏وضعیت نشر: تهران؛ [شهرکرد]: ایل‌دخت بختیاری‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، م‍ری‍م‌، ۱۲۵۰ – ۱۳۱۳. 2. ایران  - تاریخ  - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق.

‏15. عنوان کتاب: سرگرمی‌های مردم تهران در دوران قاجار و پهلوی/ محمدحسین ناصربخت.

‏وضعیت نشر: تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی،  ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. سرگرمی‌ها - ایران – تهران. 2. اوقات فراغت -  ایران -  تهران - جنبه‌های اجتماعی.3. تهران - زندگی فرهنگی - قرن۱۴.

‏16. عنوان کتاب: سلاطین کوهستان (سفر به جنوب ایران به همراه قشقایی‌ها)/ ماری- ترز اولان دوشوتن ؛ مترجمان منصور مدنی، درنا نویدگوئی.

‏وضعیت نشر: شیراز: نوید شیراز،  ‏‫۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. ماری‌ترز - سفرها – ایران. 2. قشقایی. 3. ایلات و عشایر – ایران. 4. سفرنامه‌ها.

‏‏

‏17. عنوان کتاب: سلجوقیان/ ادموند هرتسیک، سارا استورات؛ ترجمه‌ی کاظم فیروزمند.

‏وضعیت نشر: تهران: نشر مرکز‏‫،  ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: ایران  - تاریخ  - ‏‫سلجوقیان، ۴۲۹ - ۵۹۰ق.‏

‏18. عنوان کتاب: سنندج قدیم/ گردآورنده سیدعبدالحمید حیرت‌سجادی.

‏وضعیت نشر: سنندج : کردستان،  ‏‫۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. سنندج – تاریخ. 2. سنندج  - زندگی فرهنگی.

‏19. عنوان کتاب: شاهنامه فردوسی/ ابوالقاسم فردوسی ؛ ترجمه اسپانیایی بئاتریس سالاس رفیعی ؛ با گفتاری از مهدی محقق ؛ با نگاره‌هایی از علی قلی خویی ؛ بر اساس تصحیح ژول مول ؛ تذهیب اردشیر مجرد تاکستانی.

‏وضعیت نشر: تهران: ‏‫موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران -  دانشگاه مک گیل؛ با همکاری دف،  ‏‫‏۱۳۹۳.

‏‏موضوع: 1. شعر فارسی - قرن ‏‫۴ق.‏ - ترجمه شده به اسپانیایی. 2. ‏‫شعر اسپانیایی - قرن‏‫ ۲۱م.‏ - ترجمه شده از فارسی.

‏‏‏20. عنوان کتاب: شهرگور (فیروزآباد) در آیینه تاریخ/ تالیف عبدالله استخری.

‏وضعیت نشر: شیراز: نوید شیراز‏‫، ۱۳۹۵.

‏‏‏موضوع: 1. ‏‫فیروزآباد (فارس) - آثار تاریخی. 2. ‏‫گور (شهر باستانی).

‏21. عنوان کتاب: شهید حاج حسن حسین‌زاده‌ موحد/ مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات.

‏وضعیت نشر: تهران:  وزارت اطلاعات، مرکز بررسی اسناد تاریخی‏‫‏‫،  ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. حسین‌زاده‌ موحد، حسن، ‏‫۱۳۳۱ -‏ ۱۳۹۴. 2. ایران  - تاریخ  - پهلوی، ۱۳۲۰ - ۱۳۵۷ - اسناد و مدارک.

‏22. عنوان کتاب: صرافی و صراف‌ها: منتخبی از اسناد حاج رحیم اتحادیه/ منصوره اتحادیه، سعید روحی.

‏وضعیت نشر: تهران: نشر تاریخ ایران،  ‏‫۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. صرافی - ایران - تاریخ - ۱۳۴۴-۱۱۹۳ق. 2. صرافی - ایران - تبریز - تاریخ - ۱۳۴۴-۱۱۹۳ق. 3. اقتصاد - ایران - تاریخ - ۱۳۴۴-۱۱۹۳ق. 4. ایران  - تاریخ  - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق.

‏23. عنوان کتاب: ضرب‌المثل‌های سیوندی/ حسین آزاده.

‏وضعیت نشر: شیراز: نوید شیراز‏‫،  ‏‫۱۳۹۴ -

‏‏موضوع: 1. ضرب‌المثل‌های سیوندی. 2. ضرب‌المثل‌های فارسی. 3. سیوند.

‏24. عنوان کتاب: ضرب‌المثل‌های شمال فارس/ حسین آزاده.

‏وضعیت نشر: شیراز: نوید شیراز، ‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: ضرب‌المثل‌های ایرانی – فارس.

‏25. عنوان کتاب: عطای پهلوان/ محمدعلی علومی.

‏وضعیت نشر: تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. احمدی، عطا، ‏‫‫۱۳۱۵ -‏     ‏ - سرگذشتنامه - داستان. 2. پهلوانان ایرانی - سرگذشتنامه – داستان. 3. پهلوانان ایرانی - ‏کرمان (استان) - سرگذشتنامه – داستان.

‏26. عنوان کتاب: غارت تمدن ایران توسط مغولان/ مولف علی غلامرضایی.

‏وضعیت نشر: تهران: ارتش جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، انتشارات دافوس، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. ایران  - تاریخ  - مغول و ایلخانان، ۶۱۶ - ۷۵۶ق. 2. چ‍ن‍گ‍ی‍زخ‍ان‌، ‏‫۵۴۹ - ‏۶۲۴ق.‏ 3. مغولان – جنگ. 4. ایران - تاریخ - خوارزمشاهیان، ۴۷۰ - ۶۲۸ق.

‏27. عنوان کتاب: فراسوی رنج و رویا: روایتی دلالتی- پارادایمی از تفکر سیاسی/ مولف عباس منوچهری.

‏وضعیت نشر: تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی‏‫،  ‏‫۱۳۹۵-

‏‏موضوع: 1. علوم سیاسی - ‏‫فلسفه - ‏‫تاریخ. 2. اخلاق و سیاست. 3. علوم سیاسی – ایران. 4. اسلام و سیاست -  ایران.

‏28. عنوان کتاب: فرهنگ جغرافیایی هورامان/ محمد محمودی.

‏وضعیت نشر: سنندج : کردستان، ‏‫۱۳۹۵.

‏‏موضوع: اورامان

‏29. عنوان کتاب: فرهنگ ساختاری واژگان پارسی/ سیدضیاء‌الدین هاجری.

‏وضعیت نشر: تهران : پارسی انجمن؛ شور‌ آفرین، ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. فارسی – دستور. 2. زبان‌شناسی ساختاری. 3. فارسی - پیشوندها و پسوندها.

‏30. عنوان کتاب: فرهنگ عامه کرمان‏‫/ تالیف زهرا ایزدی.

‏وضعیت نشر: کرمان : خدمات فرهنگی کرمان‏‫،۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. فرهنگ عامه - ایران - ‏‫کرمان (استان). 2. کرمان - آداب و رسوم.

کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

k1

k2