شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult

کتابخانه ایرانشناسی مجلس، جهت اطلاع و دستیابی محققان و پژوهشگران محترم، کتابشناسی منابع لاتین و فارسی خریداری شده را طی چند بخش در سایت کتابخانه معرفی می نماید.

بخش های پیشین معرفی این کتاب‌ها را در بخش اول، بخش دوم، بخش سوم، بخش چهارم، بخش پنجم، بخش ششم و بخش هفتم بخوانید و معرفی بخش هشتم این کتاب‌ها نیز در ذیل ارائه می شود:

1. عنوان کتاب: فرهنگنامه صور خیال در دیوان خاقانی/ تالیف سعید مهدوی‌فر؛ نمونه‌خوانی سیدآرمان حسینی‌آبباریکی، سهیل یاری‌گل‌دره.

‏وضعیت نشر: تهران: کتابفروشی و انتشارات زوار، ‏‫۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. خاقانی، بدیل بن علی، ۵۲۰ - ۵۹۵ق . دیوان - نقد و تفسیر. 2. شعر فارسی - قرن‏‫ ۶ق.‏ - تاریخ و نقد. 3. صور خیال

تخیل در ادبیات. 4. فارسی - بدیع - واژه‌نامه‌ها.

‏‏‏2. عنوان کتاب: فرهنگ واژه‌های لری بویراحمدی/ نویسندگان افضل مقیمی... [و دیگران].

‏وضعیت نشر: سی سخت: فرهنگ مانا، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. بویراحمدی - واژه‌نامه‌ها. 2. لری - واژه‌نامه‌ها – فارسی.

‏3. عنوان کتاب: فهرست کتاب‌های مصور چاپ سنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران/‏‫ به کوشش نسرین تونی.

‏وضعیت نشر: تهران : سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران‏‫، ‏‫۱۳۹۴ -

‏‏موضوع: 1. کتاب‌های چاپ سنگی - ایران - تهران - فهرست‌ها. 2. ‏‫سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران -‏‫ فهرست‌ها.

‏‏‏4. عنوان کتاب: کتاب شناسی توصیفی شخصیت زن/ گردآوری و تالیف فیروزه پاشا، علی اصغر محمودی.

‏وضعیت نشر: [تهران]: آرون، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. زنان - کتاب‌شناسی. 2. زنان در ادبیات. 3. ادبیات فارسی - قرن ۱۴ - تاریخ و نقد.

‏‏‏5. عنوان کتاب: کیسانیه، جریان‌های فکری و تکاپوهای سیاسی( تاملاتی جدید در باب زوال امویان و برآمدن عباسیان)/ نوشته روح اله بهرامی.

‏وضعیت نشر: تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام،  ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. کیسانیه. 2. امویان – تاریخ. 3. عباسیان – تاریخ.

‏6. عنوان کتاب: ‏‫گاه‌شمار نهضت جنگل (۱۳۰۰ - ۱۲۹۴ش.)/ هومن یوسفدهی؛ [برای] حوزه هنری گیلان.

‏وضعیت نشر: رشت : فرهنگ ایلیا، ‏‫۱۳۹۳.

‏‏موضوع: ‏‫نهضت جنگل، گیلان، ایران، ۱۳۳۳-۱۳۴۰ق. - گاه‌شماری.

‏7. عنوان کتاب: گزیده ضرب المثل های سرکویری/ حسین طباطبایی.

‏وضعیت نشر: سمنان: حبله رود، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. ضرب‌المثل‌های سرکویری. 2. ضرب‌المثل‌های فارسی.

‏‏‏8. عنوان کتاب: گویش میغانی/ فاطمه شاه‌حسینی، علی‌اصغر نادری.

‏وضعیت نشر: سمنان: انتشارات حبله‌رود‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. سمنانی. 2. زبان‌های ایرانی - گویش‌ها.

‏‏‏9. عنوان کتاب: مدارس جدید و نفوذ فرهنگی غرب در ایران/ تالیف و تدوین موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت.

‏وضعیت نشر: تهران: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت‏‫، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: آموزش و پرورش - ایران- تاریخ - تأثیر غرب.

‏10. عنوان کتاب: ‏‫مرجع‌شناسی تاریخ سلجوقیان‏‫/ نوشته فضلی کنوش‏‫؛ ترجمه حسن حضرتی، آسیه رحمانی‌نژاد.

‏وضعیت نشر: ‏‫تهران‏‫: پژوهشکده تاریخ اسلام‏‫، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. سلجوقیان – کتابشناسی. 2. ترکیه - تاریخ - از آغاز تا ۱۴۵۳م. – کتابشناسی.

‏‏‏11. عنوان کتاب: مردانی بزرگ از ایل میربگ لرستان در عهد قاجار و پهلوی/ نویسنده فرود جهانگیری.

‏وضعیت نشر: خرم‌آباد: انتشارات شاپورخواست، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. میربگ. 2. طایفه‌ها - ایران – لرستان. 3. لرستان - تاریخ - قرن ‏‫۱۳ -‏‏ ۱۴‏ ق.

‏12. عنوان کتاب: مردم‌شناسی ساوه و زرندیه/ تحقیق و تالیف عبداله سالاری.

‏وضعیت نشر: تهران: ثریا‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. ساوه. 2. زرندیه. 3. ساوه - آداب و رسوم و زندگی اجتماعی. 4. زرندیه - آداب و رسوم و زندگی اجتماعی.

‏13. عنوان کتاب: مروری بر تاریخ دیپلماسی نوین ایران/ تالیف مجید مهران.

‏وضعیت نشر: تهران: نشر سخن‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. گزارش‌های دیپلماتیک و کنسولی – ایران. 2. سفیران - ایران – سرگذشتنامه.

‏14. عنوان کتاب: مشاهیر گیلان/ ابراهیم فخرائی؛ بازخوانی و ویرایش هادی میرزانژاد موحد؛ با همکاری غ - فرهنگ‌فروتن.

‏وضعیت نشر: رشت : فرهنگ ایلیا‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. مشاهیر - ایران - گیلان- سرگذشتنامه. 2. گیلان – سرگذشتنامه.

‏‏‏15. عنوان کتاب: مطالعات منطقه‌ای خلیج فارس/ بهادر زارعی ؛ با مقدمه پیروز مجتهدزاده.

‏وضعیت نشر: تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات‏‫  ‏‫،۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. خلیج فارس، منطقه. 2. خلیج فارس، منطقه  - جنبه‌های استراتژیکی.

‏‏‏16. عنوان کتاب: موزه و موزه‌داری در ایران (به روایت اسناد)/ به کوشش ندا رسولی.

‏وضعیت نشر: تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. موزه‌داری- ایران- تاریخ- اسناد و مدارک. 2. موزه‌ها- ایران- تاریخ- اسناد و مدارک.

‏17. عنوان کتاب: مونوگرافی رودبار منجیل و لوشان /حمید موسوی.

‏وضعیت نشر: تهران: خانه تاریخ و تصویر ابریشمی، ۱۳۹۴

‏‏موضوع: 1. رودبار.2. منجیل. 3. لوشان.

‏18. عنوان کتاب: ناصرالدین شاه قاجار و نقاشی/پژوهش و نگارش فاطمه قاضیها.

‏وضعیت نشر: تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران‏‫، ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ‏‫۱۲۴۷ - ۱۳۱۳ق. 2. نقاشی‌های ایرانی- ‏‫ قرن ۱۳ق.‏

‏‏19. عنوان کتاب: نامه‌های لاسقاریدیس ( به میرزا قاسم شعاع‌التجار لاهیجانی)/ علی امیری.

‏وضعیت نشر: رشت: فرهنگ ایلیا‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. لاسقاریدیس، نیکلای - نامه‌ها. 2. ایران  - تاریخ  - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. - اسناد و مدارک. 3. ایران  - تاریخ  - پهلوی، ۱۳۰۴ - ۱۳۲۰ - اسناد و مدارک.

‏‏

20. عنوان کتاب: نان و سیاست: تاثیر بحران‌های نان بر سیاست و اقتصاد عصر ناصری/ مهدی میرکیایی.

‏وضعیت نشر: تهران: نشر علم، ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. نان - ایران - قیمت‌ها - تاریخ - ‏‫قرن ۱۳ - ۱۴‏ ق. 2. ایران  - اوضاع اقتصادی  - ‏‫۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ ق.‏ 3. ایران  - سیاست و حکومت - قرن ۱۳ -۱۴ ق. 4. ایران  - اوضاع اجتماعی  - قرن  ۱۳ - ۱۴ق. 5. ایران  - تاریخ  - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق.

‏21. عنوان کتاب: نسب‌نامه طایفه شه‌کرم (ایل چگنی لرستان) / پژوهش و نگارش علی کرمی‌کیان (شاه‌کرمی).

‏وضعیت نشر: خرم‌آباد: شاپور‌خواست‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. شاه‌کرمی – نسبنامه. 2. طایفه‌ها - ایران – لرستان.

‏22. عنوان کتاب: نسب‌نامه‌ی دودمان چکمه‌سیاه‌ طایفه دالوند لرستان/ مولف علی ناظمی‌زاده.

‏وضعیت نشر: خرم آباد: شاپور‌خواست‏‫،  ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: لر‌ها – نسبنامه.

‏23. عنوان کتاب: نصاب واژگان گویش‌های شهرها و روستاهای استان سمنان/ به اهتمام محمدرضا جدیدی؛ به سفارش موسسه فرهنگی هنری سمن‌بویان سمنان.

‏‏موضوع: سمنانی.

‏24. عنوان کتاب: نفت چیاسرخ کرمانشاه‏: منتخبی از اسناد حکومتی عبدالحسین میرزا فرمانفرما ۳۲ - ۱۳۱۹ق.‏‫/ به کوشش منصوره اتحادیه (نظام‌مافی)، اسماعیل شمس، سعید روحی.

‏وضعیت نشر: تهران: نشر تاریخ ایران‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. ف‍رم‍ان‍ف‍رم‍ا، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ی‍رزا، ‏‫۱۲۳۶ - ۱۳۱۸‏ - اسناد و مدارک. 2. نفت- ایران- چیاسرخ، منطقه.

‏‏‏25. عنوان کتاب: نقش شبکه اردشیر جی (ریپورتر) در برآمدن رضاخان/ پژوهش و نگارش ایرج حدیدی.

‏وضعیت نشر: خرم‌آباد: انتشارات شاپورخواست، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. ریپورتر، اردشیر، ‏‫۱۲۴۴ - ‏۱۳۱۱. 2. رض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ‏‫۱۲۵۷ - ‏۱۳۲۳. 3. ایران - تاریخ - ‏‫پهلوی، ۱۳۰۴ - ۱۳۲۰‏.

‏26. عنوان کتاب: نقش مطبوعات خارج از کشور در گسترش روزنامه نگاری در ایران/ محمد یادگاری؛ ترجمه ندا  آذر.

‏وضعیت نشر: تهران: ژرف‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. روزنامه‌نگاری -  ایران – تاریخ. 2. روزنامه‌های فارسی – ایران. 3. روزنامه‌های فارسی -  کشورهای خارجی. 4. مطبوعات -  ایران- تاریخ.

‏27. عنوان کتاب: نگاهی به واژگان گیلکی گویش بندرانزلی و توابع: به انضمام اصطلاحات و ضرب‌المثل‌ها/ به کوشش و پژوهش فرامرز شکوری، برزو دلاور.

‏وضعیت نشر: رشت : حرف نو‏‫، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. گیلکی - واژه‌نامه‌ها – فارسی. 2. گیلکی - اصطلاح‌ها و تعبیر‌ها. 3. ضرب‌المثل‌های گیلکی.

‏28. عنوان کتاب: نمادهای ایران باستان/ گردآوری و تالیف عبدالعلی پارسازاده.

‏وضعیت نشر: تهران: آرون‏‫، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. نشانه‌های ملی – ایران. 2. ایران - تاریخ - پیش‌ از اسلام - مطالب گونه‌گون.

‏29. عنوان کتاب: نمایندگان گیلان از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی/ هومن یوسفدهی، محمدتقی پوراحمدجکتاجی.

‏وضعیت نشر: رشت : فرهنگ ایلیا ، ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. ایران. مجلس شورای ملی – تاریخ. 2. ایران. مجلس شورای اسلامی – تاریخ. 3. نمایندگان مجلس -  ایران -  گیلان.

‏30. عنوان کتاب: هفتاد سال پایداری: خاطرات حسین شاه‌حسینی ۱۳۶۰- ۱۳۲۰ش/ به کوشش امیر (بهروز) طیرانی.

‏وضعیت نشر: تهران : چاپخش،  ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. شاه‌حسینی، حسین، ‏‫۱۳۰۶ - - خاطرات. 2. مبارزان سیاسی - ایران – خاطرات. 3 . ایران  - تاریخ  - پهلوی، ۱۳۲۰ - ۱۳۵۷ – خاطرات.

کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید