شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult

کتابخانه ایرانشناسی مجلس، جهت اطلاع و دستیابی محققان و پژوهشگران محترم، کتابشناسی منابع لاتین و فارسی خریداری شده را طی چند بخش در سایت کتابخانه معرفی می نماید.

بخش های پیشین معرفی این کتاب‌ها را در بخش اول، بخش دوم، بخش سوم، بخش چهارم، بخش پنجم و بخش ششم بخوانید و بخش هفتم معرفی این کتاب‌ها نیز در ذیل ارائه می شود:

1. عنوان کتاب: رضا شاه در قاب ۱۹۰ تصویر/ پژوهش، گردآوری و تدوین موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت.

‏وضعیت نشر: تهران: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. رض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۵۷-۱۳۲۳. - مصور. 2. ایران - تاریخ - پهلوی،۱۳۰۴ -۱۳۲۰.

‏‏‏2. عنوان کتاب: روایت‌شناسی تاریخ‌نگارانه تاریخ بیهقی/ نوشته محمد راغب.

‏وضعیت نشر: تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. بیهقی، محمدبن‌حسین ، ۳۸۵ - ۴۷۰ق - نقد و تفسیر. 2. روایتگری.

‏3. عنوان کتاب: روایتی نو از جنبش و انقلاب جنگل/ مولف ناصر عظیمی.

‏وضعیت نشر: تهران: ژرف،  ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. م‍ی‍رزا ک‍وچ‍ک‌ خ‍ان‌، ی‍ون‍س‌ ب‍ن‌ م‍ی‍رزا ب‍زرگ‌، ۱۲۹۸-۱۳۴۰ق‌. 2. ایران  - تاریخ  - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. - جنبش‌ها و قیام‌ها.

‏4. عنوان کتاب: روزگار بی‌قراری: ‏مازندران و گرگان در اشغال ارتش سرخ ۱۳۲۵ - ۱۳۲۰/ مصطفی نوری.

‏وضعیت نشر: تهران : سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. جنگ جهانی دوم، ۱۹۳۹-۱۹۴۵م. - ایران - نبرد‌ها. 2. ارتش سرخ روسیه شوروی . 3. مازندران - تاریخ - ‏‫۱۳۲۰ -‏‏ ۱۳۲۵.‏‏ 4. گرگان - تاریخ - ‏‫۱۳۲۰ -‏‏ ۱۳۲۵.‏‏ 5. ایران  - تاریخ  - پهلوی، ۱۳۲۰ - ۱۳۵۷ - اشغال متفقین، ۱۳۲۰ – ۱۳۲۴.

‏‏5. ‏عنوان کتاب: زبان گیلکی: (گویش لاهیجان) واژه‌نامه و پاره‌ای ویژگی‌های آوایی و ساختواژه‌ای/ نادر جهانگیری.

‏وضعیت نشر: رشت : فرهنگ ایلیا‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏ ‏موضوع: گیلکی.

6. ‏‏‏عنوان کتاب: زن در تاریخ و فرهنگ ایران‏‫/ تالیف فریده غلامرضائی.

‏وضعیت نشر: تهران‏‫: آرون‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. زنان - ایران – تاریخ. 2. زنان - ایران - تاریخ - پیش از اسلام. 3. زنان -  ایران - آداب و رسوم و زندگی اجتماعی.

‏7. عنوان کتاب: زندگی، آثار و اندیشه‌های تاریخ‌نگارانه دکتر عبدالهادی حائری / نوشته حجت فلاح‌توتکار.

‏وضعیت نشر: تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام،  ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. ح‍ائ‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌،‫ ۱۳۱۴ - ‏۱۳۷۲.‏ 2. ‏موضوع: مدرسان - ایران – سرگذشتنامه. 3. مدرسان - ایران- خاطرات.

‏8. عنوان کتاب: زندگینامه، آراء، نظرات و خاطرات میرزاحسن رشدیه/ مقدمه، توضیح، تصحیح و ویرایش علمی محمد بقائی‌شیره‌جینی.

‏وضعیت نشر: تهران : سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. رش‍دی‍ه‌، ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۲۳۸ -‏ ۱۳۲۲. 2. آموزش و پرورش - ایران - تاریخ - ‏‫قرن ۱۳ق.‏ 3. اصلاحات اجتماعی  - ایران  - ‏‫قرن ۱۳ق. ‏

‏9. عنوان کتاب: سردرود زیبای سه هزار ساله/ مقصود سامع سردرودی.

‏وضعیت نشر: تبریز: اختر،  ‏‫۱۳۹۵.

‏‏موضوع: سردرود (تبریز) - تاریخ.

‏10. عنوان کتاب: سفال و باستان‌شناسی کاشان (جلد نخست : از دوره پارینه سنگی تا ورود اسلام)/ پژوهشگران احمد حیدری، زهرا ساروخانی.

‏وضعیت نشر: تهران: پازینه‏‫،  ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. کاشان - تاریخ. 2. سفال ایرانی- تاریخ. 3. کاشان - آثار تاریخی.

‏11. عنوان کتاب: سفرنامه حسین شجره به لرستان/ محمدجعفر محمدزاده.

‏وضعیت نشر: تهران: طهورا، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. ش‍ج‍ره‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۷۸ - ۱۳۶۱. 2. لرستان - سیر و سیاحت - تاریخ. 3. سفرنامه‌ها.

‏12. عنوان کتاب: سفرنامه ناصرالدین شاه به خراسان: سفر دوم/ ناصرالدین شاه؛ به کوشش فرشاد ابریشمی.

‏وضعیت نشر: تهران: خانه تاریخ و تصویر ابریشمی؛ آواژه ابریشمی، ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۴۷-۱۳۱۳ق‌.- سفرها. 2. سفرنامه‌ها. 3. خراسان  - سیر و سیاحت - قرن ۱۳ق.

‏13. عنوان کتاب: سفرنامه ناصرالدین شاه به فرنگ/ ناصر‌الدین شاه؛ به کوشش فرشاد ابریشمی.

‏وضعیت نشر: تهران: خانه تاریخ و تصویر ابریشمی؛ آواژه ابریشمی،  ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۴۷-۱۳۱۳ق‌.- سفرها. 2. اروپا- سیر و سیاحت .

‏14. عنوان کتاب: سفرنامه ناصرالدین شاه به کربلا و نجف/ ناصرالدین شاه؛ به کوشش فرشاد ابریشمی.

‏وضعیت نشر: تهران: خانه تاریخ و تصویر ابریشمی؛ آواژه ابریشمی،  ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۴۷-۱۳۱۳ق‌.- سفرها- عراق- کربلا. 2. ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۴۷-۱۳۱۳ق‌.- سفرها- عراق- نجف. 3. سفر‌نامه‌‌های ایرانی - قرن‏‫ ۱۳ق.‏

‏‏

‏15. ‏عنوان کتاب: سفرنامه ناصرالدین شاه به مازندران/ ناصرالدین شاه؛ به کوشش فرشاد ابریشمی.

‏وضعیت نشر: تهران: خانه تاریخ و تصویر ابریشمی؛ آواژه ابریشمی،  ‏‫۱۳۹۴.

‏موضوع: 1. ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۴۷-۱۳۱۳ق‌.- سفرها- ایران – مازندران. 2. سفرنامه‌ها. 3. مازندران - سیر و سیاحت.

‏16. عنوان کتاب: سکه‌های طلای ماشینی ایران/ سیدمهدی موسوی.

وضعیت نشر: تهران: پازینه‏‫، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: سکه‌های ایرانی.

‏17. عنوان کتاب: سیاهکل دیار پایدار/ افشین پرتو.

‏وضعیت نشر: رشت : فرهنگ ایلیا‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: سیاهکل.

‏18. عنوان کتاب: سیر تاریخی معماری ۶۰۰۰ ساله گرگان و استرآباد/ اسدالله معطوفی ؛ ویراستار مجتبی مقدسی.

‏وضعیت نشر: تهران: سفیر اردهال‏‫،  ‏‫۱۳۹۴ -

‏‏موضوع: 1. معماری -  ایران - گرگان- تاریخ. 2. گرگان – تاریخ. 2. گرگان - آثار تاریخی.

‏19. عنوان کتاب: سیمای گردشگری تربت‌جام/ منصور زحمت‌کش.

‏وضعیت نشر: مشهد: دستور‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. تربت جام - آداب و رسوم و زندگی اجتماعی. 2. گردشگری - ایران - تربت جام. 3. تربت جام.

‏20. عنوان کتاب: شاه عباس فرمانروای نصف جهان/ نسیم محمدپور.

‏وضعیت نشر: تهران: خانه تاریخ و تصویر ابریشمی، ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. ع‍ب‍اس‌ ص‍ف‍وی‌ اول‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۹۷۸-۱۰۳۸ق‌. 2. ایران  - تاریخ  - صفویان، ۹۰۷ - ۱۱۴۸ق.

‏21. عنوان کتاب: شناخت طایفه خسروبیگی دلفان/ نویسنده محسن ساعدی.

‏وضعیت نشر: خرم آباد: انتشارات شاپور‌خواست، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. خسرو‌بیگی. 2. طایفه‌ها - ایران – لرستان.

‏22. عنوان کتاب: شهر ساوه در دوران اسلامی: بافت تاریخی و آثار معماری/ حسن کریمیان، مریم رحیم‌نژاد.

‏وضعیت نشر: تهران: پازینه‏‫، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. معماری -  ایران‌ - ساوه. 2. ساوه – تاریخ. 3.ساوه - جغرافیای تاریخی.

‏23. عنوان کتاب: شیخ‌ محمد خیابانی (پیشتاز آزادیخواهی)/ ناصر شفیعی.

‏وضعیت نشر: تبریز: اختر، ‏‫۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۹۷-۱۳۳۸ق‌. 2. مجتهدان و علما – سرگذشتنامه. 3. ایران  - تاریخ  - انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴ - ۱۳۲۷ق.

‏24. عنوان کتاب: ضرب‌المثل‌های سنگسری/ یدالله حاجی‌علیان.

‏وضعیت نشر: سمنان:  انتشارات حبله‌رود،  ‏‫‏۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. ضرب‌المثل‌های سنگسری. 2. ضرب‌المثل‌های فارسی. 3. سنگسر.

‏25. عنوان کتاب: ظهور هنر اسلامی در منطقه شامات/ محمد الاسد ... [و دیگران]؛ ترجمه علی محمد طرفداری، مهرشاد عباسی.

‏وضعیت نشر: تهران : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش‏‫٬ ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. هنر اسلامی - مدیترانه، نواحی. 2. معماری اسلامی - مدیترانه، نواحی. 3. هنرهای تزیینی اسلامی.

‏26. عنوان کتاب: ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ اص‍طلاح‍ات‌ و ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‌ه‍ای‌ س‍م‍ن‍ان‍ی‌: م‍ث‍ل ه‍ا، ت‍ش‍ب‍ی‍ه‍ات‌، ک‍ن‍ای‍ات‌، اص‍طلاح‍ات‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌ و ظرای‍ف‌ ادب‍ی‌/ خ‍س‍رو ع‍ن‍دل‍ی‍ب‌ س‍م‍ن‍ان‍ی‌ (گ‍وی‍ا).

‏وضعیت نشر: س‍م‍ن‍ان‌: آب‍رخ‌؛ اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان سمنان، ۱۳۸۵.

‏‏موضوع: 1. ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ س‍م‍ن‍ان‍ی‌. 2. س‍م‍ن‍ان‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا. 3. ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ - س‍م‍ن‍ان‌.

‏27. عنوان کتاب: فرهنگ زبان پهلوی (پهلوی - فارسی - انگلیسی)/ یدالله منصوری.

‏وضعیت نشر: تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی‏، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: زبان پهلوی - واژه‌نامه‌ها – فارسی.

‏28. عنوان کتاب: فرهنگ عامه: طایفه ایلخاص باصری / علی اکبری(حاج نقی)؛ ویراستار محسن رجایی پناه(قره‌خلو).

‏وضعیت نشر: یاسوج: فرهنگ مانا‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. باصری. 2. ایلات و عشایر - ایران- فارس.

‏29. عنوان کتاب: فرهنگ گیلکی بوسار/ به کوشش علی‌اکبر مرادیان‌گروسی.

‏وضعیت نشر: رشت: فرهنگ ایلیا‏‫، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: گیلکی - واژه‌نامه‌ها – فارسی.

‏30. عنوان کتاب: فرهنگنامه سرخه‌ای/ علی‌اکبر فخرو .

‏وضعیت نشر: سمنان: انتشارات حبله‌رود،  ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. سرخه‌ای - واژه‌نامه‌ها. 2. سرخه – تاریخ.

‏‏

کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

farsi 7