شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult

کتابخانه ایرانشناسی مجلس، جهت اطلاع و دستیابی محققان و پژوهشگران محترم، کتابشناسی منابع لاتین و فارسی خریداری شده را طی چند بخش در سایت کتابخانه معرفی می نماید.

بخش های پیشین معرفی این کتاب‌ها را در بخش اول، بخش دوم، بخش سوم، بخش چهارم و بخش پنجم بخوانید و بخش ششم معرفی این کتاب‌ها نیز در ذیل ارائه می شود:

‏1. عنوان کتاب: آتروپاتن‏‫/ عبدالله فاضلی‏‫؛ ترجمه پرویز زارع‌شاهمرسی.

‏وضعیت نشر: تبریز: اختر‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. آتورپاتکان. 2. آذربایجان- تاریخ.

‏‏

‏2. عنوان کتاب: ادبیات عامیانه ایل الیکایی (مثل‌ها، کنایات، تشبیهات و ترانه‌ها)/ علیرضا شاه‌حسینی.

‏وضعیت نشر: سمنان: انتشارات حبله‌رود‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. ادبیات عامه ایرانی – گرمسار. 2. ضرب‌المثل‌های الیکایی.

‏3. عنوان کتاب: ارامنه جلفای نو در عصر صفوی/ به‌کوشش شکوه‌السادات اعرابی‌‌هاشمی.

‏وضعیت نشر: تهران؛اصفهان: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران؛ کلیسای وانک (جلفای اصفهان)، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: ارامنه - ایران - جلفا (اصفهان).

‏4. عنوان کتاب: اسلام خالص: جستاری در باب پاره ای از جدالهای مذهبی، بحث از تغییر لباس، و موقعیت دشوار روحانیت در دوره رضا شاه پهلوی/ سیدمحمدعلی مبارکه‌ای‌صفایی؛ مقدمه و تصحیح رسول جعفریان.

‏وضعیت نشر: قم: مورخ‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. م‍ب‍ارک‍ه‌ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌، ۱۲۷۸-۱۳۲۵. - خودسرگذشتنامه‌ها. 2. مجتهدان و علما - ایران - اصفهان -سرگذشتنامه. 3. پوشاک - ایران - تاریخ‏‫ - ۱۳۰۴ - ۱۳۲۰.

‏5. عنوان کتاب: اشتباه تاریخی مصدق: بررسی مستند حضور آمریکا در ایران و ارتباط با نهضت ملی نفت و کودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲/ پژوهش، گردآوری و تدوین موسسه فرهنگی هنری قدرولایت.

‏وضعیت نشر: تهران: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت،  ‏‫۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. م‍ص‍دق‌، محمد، ۱۲۶۱-۱۳۴۵. - سرگذشتنامه. 2. نخست‌وزیران - ایران – سرگذشتنامه. 3. نفت - ایران - صنعت و تجارت - ملی‌شدن. 4. ایران  - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ – ۱۳۵۷.

‏6. عنوان کتاب: اصلاحات ارضی در ایران ۱۳۴۵ـ۱۳۴۰/ نوشته آن ک.س. لمتون؛ ترجمه مهدی اسحاقیان.

‏وضعیت نشر: تهران : امیر‌کبیر‏‫،۱۳۹۴.

‏‏موضوع: اصلاحات ارضی – ایران.

‏7. عنوان کتاب: ‏‫اطلس تهران قدیم= Atlas of Old Tehran/‏‫ پژوهش و نگارش رضا شیرازیان؛ با مقدمه سیروس علایی.

‏وضعیت نشر: تهران: دستان‏‫، ‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. تهران - نقشه‌ها 2. ایران  - تاریخ  - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. 3. ایران  - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ – ۱۳۵۷. 4.تهران - جغرافیای تاریخی - نقشه‌ها.

‏8. عنوان کتاب: ایل پاپی زاگرس‌نشینان آزادمنش (تحلیلی از کوچ سراسری طرس و طوایف مختلف)/ نویسنده مهرعلی نکیسافر.

‏وضعیت نشر: خرم آباد: شاپورخواست، ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. پاپی. 2. ایلات و عشایر -  ایران - ‏‫لرستان.

‏9. عنوان کتاب: برخی بررسی‌ها درباره‌ی جهان‌بینی‌ها و جنبش‌های اجتماعی در ایران/ مولف احسان طبری؛ به کوشش و ویراست علی اردستانی.

‏وضعیت نشر: تهران : قومس‏‫، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. جنبش‌های اجتماعی - ایران – تاریخ. 2. فلسفه ایرانی. 3. اسلام -  ایران – تاریخ.

‏‏10. عنوان کتاب: پارلمان ملی: بررسی سمت گیری‌های سیاسی مجلس اول شورای ملی ایران/ مولف محمدامین نژدنجفیان.

‏وضعیت نشر: تهران: نشر علم، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. ایران. مجلس شورای ملی. 2. ایران - مجلس شورای ملی، دوره اول - اسناد و مدارک. 3. ایران - مجلس شورای ملی - دوره اول - تاریخ - قرن۱۴.

‏11. عنوان کتاب: پایداری شهر ایرانی: کندوکاو در چالش‌ها و نقش برنامه‌ریز توسعه‌ی شهری‏‫/ مولفین مظفر صرافی ...[و دیگران].

‏وضعیت نشر: تهران‏‫: نشرعلم‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. شهرسازی - ایران - طرح و برنامه‌ریزی. 2. توسعه پایدارشهری -  ایران.

‏12. عنوان کتاب: پژوهشی در زندگی هنری سلیمان‌خان امیر قاسم‌خانی (۱۲۶۳-۱۳۵۴هـ.ش.)/ تهمورس شاهرخی.

‏وضعیت نشر: تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری ''متن''،  ‏‫۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. امیرقاسمی، سلیمان، ‏‫۱۲۶۳ - ۱۳۵۵.‏ 2. آوازخوانان ایرانی  - سرگذشتنامه.

‏‏‏13.عنوان کتاب: پوشاک سنتی استان سمنان/ حمید رضا حسنی، ژیلا مشیری، مریم سلمانیان

‏وضعیت نشر: سمنان: حبله رود‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. پوشاک محلی - ایران - سمنان(استان). 2. ایرانیان – پوشاک.

‏14. عنوان کتاب: پیکار در برلین: دوره روزنامه پیکار نشریه حزب کمونیست ایران بهمن ۱۳۰۹- دی ۱۳۱۱/ به کوشش رضا آذری‌شهرضایی.

‏وضعیت نشر: تهران: شیرازه کتاب ما‏‫، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. پیکار (روزنامه). 2. حزب کمونیست ایران - نشریات ادواری. 3. ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ۱۳۲۰ - نشریات ادواری.

‏15. عنوان کتاب: تاریخ اقتصاد و تجارت کرمان ( از هزاره نهم پیش از میلاد)/ نویسنده و مولف محمد‌علی گلاب‌زاده.

‏وضعیت نشر: کرمان : انتشارات ولی‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. ‏‫کرمان (استان) - اوضاع اقتصادی – تاریخ. 2. صنعت - ایران - کرمان(استان)- تاریخ. 3. ‏‫کرمان (استان) - بازرگانی – تاریخ.

‏‏‏16.عنوان کتاب: تاریخ تشیع در ایران: از آغاز تا پایان قرن نهم هجری/ رسول جعفریان.

‏وضعیت نشر: تهران: علم، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. شیعه - ایران - تاریخ - قرن ۱-۹ق. 2. اسلام - ایران - تاریخ. 3. شیعه امامیه - تاریخ.

‏‏17.عنوان کتاب: تاریخ سیاسی و اجتماعی گرجستان در رابطه با ایران/ تالیف ملک‌محمد رحیمی‌.

‏وضعیت نشر: اصفهان: یکتا‏‫، ۱۳۸۹.

‏‏موضوع: 1. گرجی‌ها - ایران – تاریخ. 2. ایران  - روابط خارجی  - گرجستان. 3. گرجستان - روابط خارجی - ایران.

‏‏

‏‏18.عنوان کتاب: تاریخ شفاهی و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری معاصر ایران (۱۳۸۵-۱۳۵۸ ش)‏‫/ نوشته مرتضی نورائی، مهدی ابوالحسنی‌ترقی.

‏وضعیت نشر: تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع:1. تاریخ شفاهی- ایران. 2. تاریخ‌نویسی - ایران - قرن ۱۴.

‏‏19.‏عنوان کتاب: تاریخ گیلان: از آغاز تا پایان حکومت‌های محلی خان‌سالار / ناصر عظیمی.

‏وضعیت نشر: رشت: فرهنگ ایلیا ، ‏‫۱۳۹۵.

‏‏موضوع: گیلان – تاریخ.

‏20. ‏عنوان کتاب: تاریخ مستند عکاسی دوره ناصری (با تکیه براسناد ومدارک آرشیوی)/ مهدخت ابوالفتحی.

‏وضعیت نشر: تهران: نشرعلم‏‫،  ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. عکاسی - ایران - تاریخ - ‏‫قرن ۱۳ق.‏ 2. ایران  - تاریخ  - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. - اسناد و مدارک. 3. ایران - تاریخ - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق - عکس‌ها.

21. ‏عنوان کتاب: ‏‫تاریخ نفت ایران ۱۹۰۱ - ۱۹۱۴‏‫/ تالیف محمد حسن‌نیا.

‏وضعیت نشر: تهران : امیرکبیر‏‫، ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. نفت - ایران - قرارداد‌ها. 2. نفت - ایران - قرارداد‌ها – تاریخ. 3. نفت -  ایران - صنعت و تجارت - تاریخ. 4.  ایران  - روابط خارجی  - انگلستان.

‏22. عنوان کتاب: تبریز از پایتختی ایران تا اقتدار تشیّع و سهم عشایر در پیدایش حاکمیّت‌های شیعه در ایران/ مولف حیدر پیرعلیلو.

‏وضعیت نشر: تبریز: اختر،  ‏‫۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. شیعه - ایران- تبریز – تاریخ. 2. تبریز – تاریخ. 3. تبریز - سیاست و حکومت. 4. تبریز - شاهان و فرمانروایان.

‏23. عنوان کتاب: تحولات سیاسی- اجتماعی ایران از رضاشاه تا انقلاب اسلامی/ نویسندگان علیرضا امینی، حبیب‌الله ابوالحسن‌شیرازی.

‏وضعیت نشر: تهران : قومس‏‫،  ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. ایران  - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ – ۱۳۵۷. 2. ایران  - سیاست و حکومت - ۱۳۰۴ – ۱۳۵۷. 3. ایران  - اوضاع اجتماعی  - ‏‫۱۳۰۴ – ۱۳۵۷.

‏‏‏24. عنوان کتاب: تحولات سیاسی-اجتماعی ایران از قاجاریه تا رضاشاه (۱۱۷۳-۱۳۲۰)/ نویسندگان علیرضا امینی، حبیب‌الله اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌.

‏‏وضعیت نشر: تهران : قومس ،  ‏‫۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. ایران  - سیاست و حکومت - قرن 13-14ق. 2. ایران  - اوضاع اجتماعی  - قرن  ۱۳ق - ۱۴. 3. ایران  - تاریخ  - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق.

‏25. عنوان کتاب: جغرافیای تاریخی بسطام/ عصمت جهانی‌مقدم، با همکاری و نظارت شهربانو دلبری.

‏وضعیت نشر: سمنان: حبله‌رود‏‫، ۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1. بسطام - جغرافیای تاریخی.

‏‏‏26. عنوان کتاب: جغرافیای لرستان: پیشکوه و پشتکوه (۱۳۰۰ ق./۱۲۶۱ش./۱۸۸۳م.)/ از نویسنده‌ای ناشناس؛ به کوشش و توضیحات سکندر امان‌اللهی‌بهاروند.

‏وضعیت نشر: خرم‌آباد: شاپورخواست، ‏‫۱۳۹۵.

‏‏موضوع: 1.لرستان – جغرافیا. 2. لرستان – تاریخ.

‏27. عنوان کتاب: حزب دمکرات کردستان ایران/ محمود نادری.

‏وضعیت نشر: تهران : موسسه  مطالعات و پژوهشهای سیاسی،  ‏‫‏۱۳۹۴.

‏‏موضوع: ‏‫1. حزب دموکرات کردستان (ایران). 2. ایران  - تاریخ  - پهلوی، ۱۳۲۰ - ۱۳۵۷ - جنبش‌ها و قیام‌ها - اسناد و مدارک.

‏28. عنوان کتاب: خاطراتی از عملیات نظامی در آذربایجان، کردستان و بلوچستان ۱۳۲۰-۱۳۰۲ شمسی: سرلشکر محمود امین/ به کوشش سیروان خسروزاده.

‏وضعیت نشر: تهران: پردیس دانش، ۱۳۹۴

‏‏موضوع: 1. امین،  محمود‏‫، ‏‫۱۲۷۱ -‏ ۱۳۲۰. 2. ایران  - تاریخ  - پهلوی، ۱۳۰۴ - ۱۳۲۰ – خاطرات.

‏29. عنوان کتاب: دولوک: گزیده‌ای از فرهنگ عامه مردم دیهوک (شهرستان طبس)/ قاسم روفی، الهام رضوانی‌مقدم؛ ویراستار علیرضا شاه‌حسینی.

‏وضعیت نشر: سمنان: انتشارات حبله‌رود‏‫، ۱۳۹۵.

‏‏‏موضوع: فرهنگ عامه - ایران – دیهوک.

‏30. ‏عنوان کتاب: دیار من بسکاباد (نیم‌بلوک قاینات٬ خراسان جنوبی): پیشینه، جغرافیا، آداب و رسوم، گویش تبارشناسی/ مجید پورشافعی.

‏وضعیت نشر: مشهد  : دستور‏‫٬ ۱۳۹۴.

‏‏موضوع: 1. روستاها - ایران – قائنات. 2. بسکاباد.

کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

sheshem