سه شنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۲۲ روز پیش


 
banner defult

اارشاد الزراعه کتابی است از قاسم بن یوسف ابونصری هروی که در سال 921 هجری قمری در هرات نوشته شده است.

موضوع این کتاب، کشاورزی و باغبانی در هرات و نواحی آن است و یک مقدمه و هشت روضه ( = فصل) دارد. مؤلف در مقدمۀ کتاب، که پیش درآمدی مناسب برای ورود به روضه هاست، سعی کرده تبحر خود را در رعایت انواع تکلف های زبانی و ادبی نشان دهد، اما نثر روضه ها تا حد زیادی صورت نوشتاریِ گفتارهای کشاورزان و باغداران هرات است و در آن تعداد قابل توجهی لغت و اصطلاح دیده می شود که در فرهنگ های فارسی ثبت نشده اند.

اارشاد الزراعه در سال 1346 به اهتمام و تصحیح محمد مشیری در انتشارات امیرکبیر چاپ شده است. مصحح در پایان کتاب، فهرستی از لغت ها  و اصطلاحات متن را به دست داده است. متأسفانه تعدادی از واژه های دشوار کتاب در این فهرست ثبت و ضبط نشده، جلوِ چند کلمه نوشته شده «در فرهنگها پیدا نشد» و معنی ارائه شده برای برخی دیگر نیز نادرست است.

این مقاله می کوشد معنا و مفهوم شماری از کلمه های مبهم و ناشناختۀ ارشاد الزراعه را روشن کند.

متن کامل این مقاله نوشتۀ محسن صادقی محسن آباد که در تازه ترین شمارۀ فرهنگ نویسی (جلد نهم، پیاپی 9، اردیبهشت 1394 ) منتشر شده است اینجا بخوانید.