کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی

برگزیدگان شانزدهمین دوره همایش حامیان نسخ خطی معرفی شدند

شانزدهمین دوره همایش حامیان نسخ خطی (جایزه سید عبدالله انوار)

نشست «چهار دهه کتابخانه، موزه و وقف در ایران پس از انقلاب اسلامی» در کتابخانه و موزه ملی ملک

نامه دانشوران در کتابخانه مجلس

مقالات تراثی نشریه انگلیسی‌زبان «مطالعات ایرانی»

تصحیح و شرح پنج رساله از ابوالقاسم شیرازی

قانون در کتابخانه مجلس

بسیاری از نُسخ خطی ارزشمند در حال خروج از کشور هستند

برگزاری کارگاه آموزشی «تصحیح نسخ و متون حکمت اسلامی»

یادداشتی از مرحوم حاج شیخ عباس قمی

نمایش قدیمی‌ترین نسخه مصوّر شاهنامه در موزه‌ای در امریکا

گلشن راز به خط نستعلیق شکسته

از «رسائل طغرای مشهدی» و شماره جدید نشریه «نامه بهارستان» رونمایی شد

مثنوی چاپی و آرایه‌های دستی

دانشگاه لیدن هلند میزبان کارگاه نسخ خطی ایرانی

کتاب «فهرست تفصیلی نسخ خطی و چاپی آثار مولانا» در هند رونمایی شد

کتاب التصریف لمن عجز عن التالیف زهراوی در کتابخانه مجلس

کهن‌ترین نسخه کامل و با ترجمه فارسی قرآن، رونمایی می‌شود

شماره جدید مجلۀ انگلیسی‌زبان «نسخ خطی اسلامی» منتشر شد

نسخه‌ای به خط تعلیق خواجه اختیارالدین منشی در کتابخانه مجلس