کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی

لوح مسی دستخط امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره) در نوفل لوشاتو

دورنمای میدان بهارستان

دیدار رییس و دانشجویان و طلاب خارجی دانشگاه بین‌المللی آل البیت قم

قهوه جوش ذغالی

دیدار شیوخ عشایر شیعه عراقی از موزه مجلس

دیدار گروهی از دانشجویان رشته روابط بین المللی دانشگاه‌های ژاپن

دیدار مدیر بخش روابط بین المللی مجلس سنای ژاپن از موزه مجلس

بازدید دانشجویان دانشگاه خبر از موزه کتابت و چاپ

دیدار گروهی از اعضاء رسانه های عمومی هند از موزه مجلس

توجه اعراب به موزه مجلس

بازدید رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل و هیئت همراه از موزه مجلس

بازدید رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای دولتی روسیه و هیئت همراه از موزه مجلس

بازدید دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل، از موزه مجلس

بازدید رئیس سازمان صنایع ایتالیا و هیئت همراه از موزه مجلس

بازدید جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی از موزه مجلس

بازدید قائم‌مقام مرکز پژوهش‌ها از موزه مجلس

بازدید نخبگان زیست‌شناسی هفتاد کشور جهان از موزه چاپ مجلس

بازدید هیئت دیپلماتیک وزارت خارجه عراق از موزه مجلس شورای اسلامی

بازدید سفیر گرجستان در ایران و رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان از موزه مجلس