کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی

فراخوان پنجمین دوره‌ جایزه‌ دکتر داوری‌اردکانی منتشر شد

فراخوان جایزه «کتاب سال جوانان» منتشر شد

انتشار فراخوان هفدهمین دوره جشنواره قلم زرین

کنفرانس پیچیدگی در علوم و علوم انسانی برگزار می‌شود

برگزاری دومین همایش ملی دوسالانه فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران

آغاز پویش مطالعاتی «در هوای انقلاب»

فراخوان جمع‌آوری عکس و اسناد انقلاب

فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «ایران و جهان در آینۀ تاریخ»

فراخوان همکاری «دانشنامۀ ادب حماسی ایران»

جایزه ادبی «ارغوان» فراخوان داد

فراخوان پنجمین دوره «جایزه فرشته» منتشر شد

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر فراخوان داد

فراخوان جشنواره پانزدهم «پژوهش فرهنگی سال»

دومین جشنواره ملی نقد کتاب فراخوان داد

دومین همایش ملّی «فرهنگ دانشگاهی» اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود

نخستین جشنواره سراسری طنز «چرند پرند» فراخوان داد

فصلنامه بین‌المللی مطالعات ایران

برگزاری همایش بین‌المللی «مسائل علومِ انسانی در نسخه‌ها، اسناد و میراثِ عربی و اسلامی»

فراخوان شانزدهمین جشنواره حامیان نسخ خطی (جایزه سیّد عبدالله انوار )

فراخوان پنجمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران