انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، نشست «غیبت زنان شاعر در تذکره‌های فارسی» با نگاهی به ترانه‌های زنان زاگرس، را با  همکاری پژوهشکده اسناد برگزار می‌کند. شرکت در این نشست برای کلیه علاقمندان آزاد است.

سخنران: دکتر ساسان والی‌زاده

زمان: چهارشنبه 2 آبان 1397، ساعت 16 ـ 17:30

مکان: بزرگراه حقانی، نبش خیابان کوشا، روبه‌روی ورزشگاه شهید کشوری، ساختمان آرشیو ملی ایران، طبقه هفتم، سالن پرهام

 

2 آبان 1397 10:21:29
انجمن زنان پژوهشگر تاریخ با همکاری پژوهشکده اسناد برگزار می‌کند

«غیبت زنان شاعر در تذکره‌های فارسی» با نگاهی به ترانه‌های زنان زاگرس  


 

انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، نشست «غیبت زنان شاعر در تذکره‌های فارسی» با نگاهی به ترانه‌های زنان زاگرس، را با  همکاری پژوهشکده اسناد برگزار می‌کند. شرکت در این نشست برای کلیه علاقمندان آزاد است.

سخنران: دکتر ساسان والی‌زاده

زمان: چهارشنبه 2 آبان 1397، ساعت 16 ـ 17:30

مکان: بزرگراه حقانی، نبش خیابان کوشا، روبه‌روی ورزشگاه شهید کشوری، ساختمان آرشیو ملی ایران، طبقه هفتم، سالن پرهام

 

Parameter:301104!model&4732!print -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار